Donosnost 2021

Podatki za datum: 28.2.2021

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 28.2.2021 1,82 % 4,57 % 4,82 % 13,82 % 29,32 %
PPZ - dinamični1 28.2.2021 1,30 % 3,22 % 6,69 % 25,96 % 49,32 %
RPZ2 31.12.20192 - - - - - - 3,23 % 10,66 % 23,97 %
IPZ - pospešeni3 28.2.2021 8,31 % 14,79 % 20,93 % 22,73 % 69,72 %
IPZ - zmerni3 28.2.2021 -1,57 % 1,03 % 5,53 % 12,76 % 17,36 %
IPZ - mladi 28.2.2021 8,35 % 12,23 % 14,24 % 16,30 % 56,01 %
IPZ - izkušeni 28.2.2021 7,19 % 10,44 % 14,67 % 21,13 % 57,41 %
IPZ - zreli 28.2.2021 6,48 % 9,47 % 14,80 % 21,55 % 54,12 %
IPZ - pospešeni4 28.2.2021 5,63 % 11,91 % 13,75 % 15,09 % 38,88 %
IPZ - zmerni4 28.2.2021 3,08 % 8,25 % 7,27 % 9,70 % 15,41 %

Podatki za datum: 31.1.2021

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.1.2021 4,59 % 5,35 % 2,72 % 13,41 % 28,02 %
PPZ - dinamični1 31.1.2021 1,46 % 3,60 % 5,97 % 27,44 % 48,56 %
RPZ2 31.12.20192 - - - - - - 3,23 % 8,55 % 13,49 %
IPZ - pospešeni3 31.1.2021 11,01 % 15,68 % 11,52 % 15,59 % 64,28 %
IPZ - zmerni3 31.1.2021 5,01 % 4,89 % 2,22 % 11,77 % 18,23 %
IPZ - mladi 31.1.2021 14,20 % 15,25 % 6,25 % 12,22 % 54,18 %
IPZ - izkušeni 31.1.2021 12,85 % 13,74 % 5,45 % 16,20 % 54,45 %
IPZ - zreli 31.1.2021 11,49 % 12,70 % 5,85 % 16,58 % 50,93 %
IPZ - pospešeni4 31.1.2021 13,80 % 13,42 % 1,01 % 9,27 % n.p.
IPZ - zmerni4 31.1.2021 8,61 % 9,01 % -0,11 % 6,73 % n.p.

1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Ne tržimo. Donos se pripisuje enkrat letno.
3 Prvotna naložbena politika.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).

Opombe:

 • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
 • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
  (to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12.2019)
 • n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja

Arhiv: 2021 |2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009