Donosnost 2019

Podatki za datum: 31.12.2019

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.12.2019 1,40 % 2,28 % 7,74 % 12,59 % 27,61 %
PPZ - dinamični1 30.12.2019 0,72 % 2,81 % 9,08 % 24,58 % 72,16 %
RPZ2 31.12.20182 - - - - - - 3,35 % 13,40 % 31,90 %
IPZ - pospešeni3 30.12.2019 7,29 % 7,79 % 20,95 % 23,57 % 32,34 %
IPZ - zmerni3 30.12.2019 1,59 % 4,60 % 10,92 % 11,28 % 15,39 %
IPZ - mladi 30.12.2019 7,25 % 8,43 % 19,98 % 20,17 % 21,78 %
IPZ - izkušeni 30.12.2019 6,35 % 8,40 % 20,87 % 20,56 % 26,78 %
IPZ - zreli 30.12.2019 6,00 % 8,14 % 20,67 % 19,41 % 27,23 %
IPZ - pospešeni4 30.12.2019 6,34 % 9,95 % 24,52 % 22,63 % n.p.
IPZ - zmerni4 30.12.2019 1,95 % 4,30 % 13,77 % 7,34 % n.p.

Podatki za datum: 30.11.2019

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.11.2019 1,03 % 2,91 % 7,01 % 14,03 % 26,86 %
PPZ - dinamični1 30.11.2019 0,94 % 2,87 % 9,35 % 25,78 % 67,70 %
RPZ2 31.12.20182 - - - - - - 3,35 % 13,40 % 31,90 %
IPZ - pospešeni3 30.11.2019 -7,74 % -6,69 % -5,89 % 4,06 % 9,40 %
IPZ - zmerni3 30.11.2019 1,75 % 6,87 % 5,12 % 13,15 % 14,84 %
IPZ - mladi 30.11.2019 7,14 % 9,35 % 10,27 % 19,56 % 14,37 %
IPZ - izkušeni 30.11.2019 7,19 % 10,29 % 11,23 % 21,61 % 20,79 %
IPZ - zreli 30.11.2019 7,04 % 10,02 % 11,25 % 20,47 % 22,65 %
IPZ - pospešeni4 30.11.2019 8,62 % 12,27 % 13,01 % 24,96 % n.p.
IPZ - zmerni4 30.11.2019 2,74 % 6,50 % 8,94 % 7,94 % n.p.

Podatki za datum: 31.10.2019

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.10.2019 0,57 % 1,68 % 6,27 % 13,02 % 26,55 %
PPZ - dinamični1 31.10.2019 0,87 % 2,95 % 9,51 % 25,21 % 74,14 %
RPZ2 31.12.20182 - - - - - - 3,35 % 13,40 % 31,90 %
IPZ - pospešeni3 31.10.2019 0,45 % -2,89 % 12,33 % 17,90 % 24,90 %
IPZ - zmerni3 31.10.2019 1,32 % 2,79 % 5,92 % 10,85 % 16,45 %
IPZ - mladi 31.10.2019 1,32 % 0,26 % 11,30 % 15,69 % 13,18 %
IPZ - izkušeni 31.10.2019 1,55 % 0,95 % 11,17 % 18,01 % 19,54 %
IPZ - zreli 31.10.2019 1,76 % 1,39 % 10,98 % 17,65 % 21,75 %
IPZ - pospešeni4 31.10.2019 3,18 % 2,87 % 9,26 % 25,95 % n.p.
IPZ - zmerni4 31.10.2019 0,81 % 2,87 % 8,14 % 8,52 % n.p.

Podatki za datum: 30.9.2019

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.9.2019 0,86 % 2,74 % 5,71 % 13,52 % 27,57 %
PPZ - dinamični1 30.9.2019 2,08 % 4,04 % 9,08 % 25,41 % 76,90 %
RPZ2 31.12.20182 - - - - - - 3,35 % 13,40 % 31,90 %
IPZ - pospešeni3 30.9.2019 0,47 % -1,30 % 2,73 % 18,22 % 23,05 %
IPZ - zmerni3 30.9.2019 2,96 % 3,63 % 4,24 % 10,00 % 16,89 %
IPZ - mladi 30.9.2019 1,10 % 1,68 % 1,34 % 15,98 % 10,18 %
IPZ - izkušeni 30.9.2019 1,93 % 2,85 % 1,89 % 18,67 % 16,79 %
IPZ - zreli 30.9.2019 2,02 % 3,18 % 2,10 % 18,08 % 19,24 %
IPZ - pospešeni4 30.9.2019 3,39 % 4,79 % 1,03 % 25,46 % n.p.
IPZ - zmerni4 30.9.2019 2,30 % 4,16 % 4,88 % 7,49 % n.p.

Podatki za datum: 31.8.2019

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.8.2019 1,86 % 3,18 % 5,63 % 14,25 % 28,23 %
PPZ - dinamični1 31.8.2019 1,91 % 5,39 % 9,31 % 27,36 % 88,93 %
RPZ2 31.12.20182 - - - - - - n.p. n.p. n.p.
IPZ - pospešeni3 31.8.2019 1,13 % 0,56 % 0,06 % 16,17 % 17,84 %
IPZ - zmerni3 31.8.2019 5,02 % 4,73 % 4,59 % 8,99 % 18,48 %
IPZ - mladi 31.8.2019 2,06 % 1,21 % -1,83 % 15,31 % 8,19 %
IPZ - izkušeni 31.8.2019 2,89 % 2,61 % -0,92 % 17,80 % 15,03 %
IPZ - zreli 31.8.2019 2,79 % 2,92 % -0,55 % 16,78 % 17,24 %
IPZ - pospešeni4 31.8.2019 3,36 % 2,61 % -0,98 % 20,84 % n.p.
IPZ - zmerni4 31.8.2019 3,66 % 4,06 % 3,37 % 5,73 % n.p.

Podatki za datum: 31.7.2019

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.7.2019 1,10 % 3,96 % 5,57 % 15,78 % 29,96 %
PPZ - dinamični1 31.7.2019 2,06 % 6,35 % 9,96 % 28,70 % 97,18 %
RPZ2 31.12.20182 - - - - - - n.p. n.p. n.p.
IPZ - pospešeni3 31.7.2019 -3,32 % 5,82 % 2,60 % 22,83 % 26,29 %
IPZ - zmerni3 31.7.2019 1,44 % 4,48 % 3,71 % 7,12 % 20,47 %
IPZ - mladi 31.7.2019 -1,05 % 5,21 % -0,36 % 20,87 % 16,10 %
IPZ - izkušeni 31.7.2019 -0,59 % 6,75 % 1,14 % 22,53 % 22,56 %
IPZ - zreli 31.7.2019 -0,36 % 6,98 % 1,74 % 20,85 % 24,34 %
IPZ - pospešeni4 31.7.2019 -0,30 % 8,34 % 0,18 % 23,82 % n.p.
IPZ - zmerni4 31.7.2019 2,04 % 6,44 % 3,92 % 6,50 % n.p.

Podatki za datum: 30.6.2019

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.6.2019 1,86 % 5,34 % 6,61 % 17,18 % 30,49 %
PPZ - dinamični1 30.6.2019 1,92 % 6,10 % 9,60 % 28,31 % 98,35 %
RPZ2 31.12.20182 - - - - - - n.p. n.p. n.p.
IPZ - pospešeni3 30.6.2019 -1,76 % 12,21 % 3,11 % 27,16 % 29,09 %
IPZ - zmerni3 30.6.2019 0,65 % 6,04 % 5,17 % 8,53 % 20,19 %
IPZ - mladi 30.6.2019 0,58 % 10,65 % 0,05 % 25,03 % 18,16 %
IPZ - izkušeni 30.6.2019 0,90 % 11,50 % 1,88 % 26,60 % 23,64 %
IPZ - zreli 30.6.2019 1,14 % 11,59 % 2,52 % 24,46 % 24,59 %
IPZ - pospešeni4 30.6.2019 1,35 % 13,25 % 1,44 % 26,79 % n.p.
IPZ - zmerni4 30.6.2019 1,81 % 9,08 % 3,29 % 7,62 % n.p.

Podatki za datum: 31.5.2019

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.5.2019 1,30 % 3,98 % 5,78 % 15,97 % 31,51 %
PPZ - dinamični1 31.5.2019 3,41 % 6,30 % 10,57 % 29,31 % 114,10 %
RPZ2 31.12.20172 - - - - - - 3,73 % 16,21 % 36,86 %
IPZ - pospešeni3 31.5.2019 -0,56 % 0,86 % -3,04 % 25,14 % 25,30 %
IPZ - zmerni3 31.5.2019 -0,28 % -1,64 % 3,29 % 5,87 % 18,05 %
IPZ - mladi 31.5.2019 -0,83 % 0,84 % -4,60 % 20,72 % 16,82 %
IPZ - izkušeni 31.5.2019 -0,27 % 0,86 % -2,41 % 21,25 % 21,61 %
IPZ - zreli 31.5.2019 0,13 % 1,11 % -1,77 % 18,90 % 22,10 %
IPZ - pospešeni4 31.5.2019 -0,72 % 0,66 % -2,66 % 16,04 % n.p.
IPZ - zmerni4 31.5.2019 0,39 % 2,29 % 0,42 % 5,17 % n.p.

Podatki za datum: 30.4.2019

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.4.2019 2,82 % 4,52 % 5,84 % 16,98 % 34,63 %
PPZ - dinamični1 30.4.2019 4,20 % 6,37 % 11,37 % 30,95 % 126,12 %
RPZ2 31.12.20172 - - - - - - 3,73 % 16,21 % 36,86 %
IPZ - pospešeni3 30.4.2019 9,46 % 15,67 % 7,35 % 38,31 % 40,32 %
IPZ - zmerni3 30.4.2019 2,99 % 3,05 % 6,20 % 10,81 % 24,08 %
IPZ - mladi 30.4.2019 6,33 % 11,01 % 4,31 % 30,22 % 29,08 %
IPZ - izkušeni 30.4.2019 7,39 % 10,13 % 6,91 % 31,16 % 33,92 %
IPZ - zreli 30.4.2019 7,37 % 9,47 % 6,51 % 27,91 % 31,89 %
IPZ - pospešeni4 30.4.2019 8,66 % 6,21 % 3,37 % 27,84 % n.p.
IPZ - zmerni4 30.4.2019 4,32 % 5,13 % 2,56 % 8,81 % n.p.

Podatki za datum: 31.3.2019

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.3.2019 3,42 % 2,90 % 5,36 % 17,15 % 35,52 %
PPZ - dinamični1 31.3.2019 4,10 % 4,85 % 10,95 % 31,89 % 121,30 %
RPZ2 31.12.20172 - - - - - - 3,73 % 16,21 % 36,86 %
IPZ - pospešeni3 31.3.2019 14,22 % 4,08 % 7,10 % 34,95 % 36,79 %
IPZ - zmerni3 31.3.2019 5,36 % 0,59 % 7,55 % 9,88 % 23,71 %
IPZ - mladi 31.3.2019 10,02 % -0,33 % 3,17 % 25,72 % 26,00 %
IPZ - izkušeni 31.3.2019 10,50 % -0,94 % 6,05 % 26,74 % 29,99 %
IPZ - zreli 31.3.2019 10,33 % -1,05 % 5,77 % 24,08 % 28,27 %
IPZ - pospešeni4 31.3.2019 11,74 % -3,58 % 4,08 % 22,98 % n.p.
IPZ - zmerni4 31.3.2019 7,14 % 0,69 % 2,70 % 7,48 % n.p.

Podatki za datum: 28.2.2019

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 28.2.2019 2,65 % 2,37 % 4,67 % 18,93 % 35,63 %
PPZ - dinamični1 28.2.2019 2,80 % 3,73 % 10,37 % 30,84 % 139,95 %
RPZ2 31.12.20172 - - - - - - 3,73 % 16,21 % 36,86 %
IPZ - pospešeni3 28.2.2019 1,43 % -0,50 % -2,06 % 35,44 % 30,48 %
IPZ - zmerni3 28.2.2019 -1,36 % -0,13 % 4,29 % 8,55 % 21,01 %
IPZ - mladi 28.2.2019 1,69 % -3,00 % -1,97 % 31,50 % 25,87 %
IPZ - izkušeni 28.2.2019 1,13 % -3,43 % 0,72 % 30,89 % 28,17 %
IPZ - zreli 28.2.2019 0,98 % -3,37 % 0,66 % 27,63 % 25,30 %
IPZ - pospešeni4 28.2.2019 1,39 % -3,51 % -0,24 % 20,39 % n.p.
IPZ - zmerni4 28.2.2019 1,89 % -0,67 % 0,02 % 5,23 % n.p.

Podatki za datum: 31.1.2019

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.1.2019 1,65 % 1,55 % 3,88 % 17,25 % 36,52 %
PPZ - dinamični1 31.1.2019 2,08 % 3,39 % 11,11 % 29,52 % n.p.
RPZ2 31.12.20172 - - - - - - 3,73 % 16,21 % 36,86 %
IPZ - pospešeni3 31.1.2019 5,68 % -3,04 % -6,83 % 32,41 % 30,30 %
IPZ - zmerni3 31.1.2019 0,06 % -0,73 % 0,74 % 6,55 % 21,74 %
IPZ - mladi 31.1.2019 4,40 % -5,30 % -5,44 % 29,92 % 26,85 %
IPZ - izkušeni 31.1.2019 2,55 % -5,26 % -3,29 % 28,54 % 27,61 %
IPZ - zreli 31.1.2019 1,95 % -4,90 % -3,34 % 25,14 % 25,00 %
IPZ - pospešeni4 31.1.2019 -2,26 % -7,54 % -6,63 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 31.1.2019 0,78 % -2,37 % -2,38 % n.p. n.p.

1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Ne tržimo. Donos se pripisuje enkrat letno.
3 Prvotna naložbena politika.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).

Opombe:

 • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
 • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
  (to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12.2018)
 • n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja

Arhiv: 2023 |2022 |2021 |2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009