Donosnost 2012

Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.

Podatki za datum: 31.12.2012

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2011 - - - - - - 4,75 % 13,79 % 31,81 %
PPZ 31.12.2012 3,08 % 5,79 % 10,02 % 15,72 % n.p.
IPZ - mladi 31.12.2012 0,06 % 3,94 % 7,38 % -3,65 % n.p.
IPZ - izkušeni 31.12.2012 1,95 % 2,06 % 8,82 % 6,98 % n.p.
IPZ - zreli 31.12.2012 0,58 % 4,07 % 8,70 % 3,46 % n.p.
IPZ - pospešeni 31.12.2012 -1,35 % 1,86 % 8,78 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni 31.12.2012 -2,44 % -2,27 % 0,58 % n.p. n.p.

Podatki za datum: 30.11.2012

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2011 - - - - - - 3,57 %* 16,64 %* 32,12 %*
PPZ 30.11.2012 3,73 % 5,96 % 10,41 % 15,89 % n.p.
IPZ - mladi 30.11.2012 -0,22 % 5,12 % 5,31 % -1,42 % n.p.
IPZ - izkušeni 30.11.2012 1,56 % 2,17 % 8,74 % 7,74 % n.p.
IPZ - zreli 30.11.2012 1,21 % 4,49 % 9,48 % 4,12 % n.p.
IPZ - pospešeni 30.11.2012 -2,41 % 3,46 % 12,51 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni 30.11.2012 -1,51 % 0,04 % 3,90 % n.p. n.p.

* Podatek (še) ne vsebuje pripisanega dobička za leto 2012, ki se bo pripisal po sklepu skupščine SOP-a v mesecu maju 2013.

Podatki za datum: 31.10.2012

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2011 - - - - - - 3,57 %* 16,64 %* 32,12 %*
PPZ 31.10.2012 2,90 % 4,50 % 9,16 % 15,27 % n.p.
IPZ - mladi 31.10.2012 -0,04 % -1,42 % 1,85 % n.p. n.p.
IPZ - izkušeni 31.10.2012 -1,11 % -1,19 % 4,67 % n.p. n.p.
IPZ - zreli 31.10.2012 0,89 % 2,75 % 8,08 % n.p. n.p.
IPZ - pospešeni 31.10.2012 -2,64 % 3,28 % 15,67 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni 31.10.2012 -2,87 % -0,62 % 2,55 % n.p. n.p.

Podatki za datum: 30.09.2012

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2011 - - - - - - 3,57 %* 16,64 %* 32,12 %*
PPZ 30.09.2012 2,63 % 3,18 % 8,24 % 13,44 % n.p.
IPZ - mladi 30.09.2012 3,88 % -1,31 % 15,09 % n.p. n.p.
IPZ - izkušeni 30.09.2012 1,93 % -0,82 % 12,39 % n.p. n.p.
IPZ - zreli 30.09.2012 3,47 % 2,40 % 11,46 % n.p. n.p.
IPZ - pospešeni 30.09.2012 3,26 % 5,66 % 21,51 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni 30.09.2012 0,17 % 0,73 % 8,47 % n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.08.2012

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2011 - - - - - - 3,57 %* 16,64 %* 32,12 %*
PPZ 31.08.2012 2,15 % 2,85 % 4,33 % 13,65 % n.p.
IPZ - mladi 31.08.2012 5,35 % -4,68 % 5,61 % n.p. n.p.
IPZ - izkušeni 31.08.2012 2,13 % -2,02 % 7,75 % n.p. n.p.
IPZ - zreli 31.08.2012 3,24 % 2,63 % 9,98 % n.p. n.p.
IPZ - pospešeni 31.08.2012 6,02 % 4,88 % 13,93 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni 31.08.2012 1,57 % 0,82 % 1,91 % n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.07.2012

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2011 - - - - - - 3,57 %* 16,64 %* 32,12 %*
PPZ 31.07.2012 1,56 % 3,65 % 0,72 % 14,58 % n.p.
IPZ - mladi 31.07.2012 -1,38 % -1,54 % -5,88 % n.p. n.p.
IPZ - izkušeni 31.07.2012 -0,08 % 1.64 % 1,20 % n.p. n.p.
IPZ - zreli 31.07.2012 1,84 % 4,04 % 4,18 % n.p. n.p.
IPZ - pospešeni 31.07.2012 6,08 % 9,13 % 9,16 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni 31.07.2012 2,32 % 3,04 % -2,24 % n.p. n.p.

Podatki za datum: 30.06.2012

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2011 - - - - - - 3,57 %* 16,64 %* 32,12 %*
PPZ 30.06.2012 0,54 % 4,00 % 0,25 % 14,79 % n.p.
IPZ - mladi 30.06.2012 -5,00 % 3,30 % -9,89 % n.p. n.p.
IPZ - izkušeni 30.06.2012 -2,69 % 4,73 % -2,04 % n.p. n.p.
IPZ - zreli 30.06.2012 -1,03 % 4,45 % -0,23 % n.p. n.p.
IPZ - pospešeni 30.06.2012 2,33 % 6,79 % 7,77 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni 30.06.2012 0,56 % 2,92 % -4,03 % n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.05.2012

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2011 - - - - - - 3,57 %* 16,64 %* 32,12 %*
PPZ 31.05.2012 0,69 % 4,21 % -0,65 % 14,46 % n.p.
IPZ - mladi 31.05.2012 -9,52 % 0,18 % -14,67 % n.p. n.p.
IPZ - izkušeni 31.05.2012 -4,07 % 4,83 % -5,43 % n.p. n.p.
IPZ - zreli 31.05.2012 -0,59 % 6,16 % -3,23 % n.p. n.p.
IPZ - pospešeni 31.05.2012 -1,08 % 8,75 % 4,63 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni 31.05.2012 -0,74 % 3,86 % -6,92 % n.p. n.p.

Podatki za datum: 30.04.2012

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2011 - - - - - - 3,57 %* 16,64 %* 32,12 %*
PPZ 30.04.2012 2,05 % 4,46 % 0,05 % 16,51 % n.p.
IPZ - mladi 30.04.2012 -0,17 % 3,31 % -9,19 % n.p. n.p.
IPZ - izkušeni 30.04.2012 1,72 % 5,94 % -1,66 % n.p. n.p.
IPZ - zreli 30.04.2012 2,16 % 5,19 % -1,01 % n.p. n.p.
IPZ - pospešeni 30.04.2012 2,88 % 12,00 % 6,67 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni 30.04.2012 0,71 % 3,18 % -5,87 % n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.03.2012

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2011 - - - - - - 3,57 %* 16,64 %* 32,12 %*
PPZ 31.03.2012 3,45 % 4,91 % 0,69 % 16,67 % n.p.
IPZ - mladi 31.03.2012 8,74 % 16,62 % -10,14 % n.p. n.p.
IPZ - izkušeni 31.03.2012 7,63 % 13,32 % -2,38 % n.p. n.p.
IPZ - zreli 31.03.2012 5,53 % 8,85 % -0,80 % n.p. n.p.
IPZ - pospešeni 31.03.2012 4,36 % 15,00 % 4,51 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni 31.03.2012 2,35 % 7,69 % -5,97 % n.p. n.p.

Podatki za datum: 29.02.2012

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2011 - - - - - - 3,57 %* 16,64 %* 32,12 %*
PPZ 29.02.2012 3,50 % 1,45 % 0,84 % 16,04 % n.p.
IPZ - mladi 29.02.2012 10,72 % 10,80 % -10,02 % n.p. n.p.
IPZ - izkušeni 29.02.2012 9,28 % 9,98 % -3,92 % n.p. n.p.
IPZ - zreli 29.02.2012 6,79 % 7,15 % -3,16 % n.p. n.p.
IPZ - pospešeni 29.02.2012 9,94 % 8,63 % 5,86 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni 29.02.2012 4,63 % 1,09 % -6,03 % n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.01.2012

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2011 - - - - - - 3,57 %* 16,64 %* 32,12 %*
PPZ 31.01.2012 2,36 % -2,83 % 0,80 % 15,24 % n.p.
IPZ - mladi 31.01.2012 3,49 % -4,41 % -12,13 % n.p. n.p.
IPZ - izkušeni 31.01.2012 4,14 % -0,43 % -6,23 % n.p. n.p.
IPZ - zreli 31.01.2012 2,97 % 0,13 % -4,33 % n.p. n.p.
IPZ - pospešeni 31.01.2012 8,87 % 0,03 % 3,49 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni 31.01.2012 2,46 % -5,13 % -7,87 % n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.12.2011

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2011 - - - - - - 3,57 % 16,64 % 32,12 %
PPZ 31.12.2011 1,41 % -3,61 % 0,07 % 14,00 % n.p.
IPZ - mladi 31.12.2011 7,24 % -12,77 % -18,67 % n.p. n.p.
IPZ - izkušeni 31.12.2011 5,29 % -6,46 % -11,88 % n.p. n.p.
IPZ - zreli 31.12.2011 3,14 % -4,48 % -7,64 % n.p. n.p.
IPZ - pospešeni 31.12.2011 10,20 % 0,91 % -5,02 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni 31.12.2011 5,22 % -6,74 % -11,49 % n.p. n.p.

Opombe:

  • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
  • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
  • IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje z investicijsko politiko za mlade (20-letniki)
  • IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje z investicijsko politiko za izkušene (35-letniki)
  • IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje z investicijsko politiko za zrele (50-letniki)
  • IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje s sestavljenim naborom naložb Pospešeni
  • IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje s sestavljenim naborom naložb Zmerni
  • - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička (to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12.2011)
  • n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja

Arhiv: 2024 |2023 |2022 |2021 |2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009