Donosnost 2015

Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.

Podatki za datum: 31.12.2015

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.12.2015 1,34 % -0,69 % 4,67 % 28,54 % 41,53 %
PPZ - dinamični** 31.12.2015 2,99 % 7,27 % 22,85 %. n.p. n.p.
RPZ* 31.12.2014 - - - - - - 9,83 % 24,08 % 34,79 %
IPZ - mladi 31.12.2015 2,06 % -15,06 % -11,83 % 5,84 % -7,65 %
IPZ - izkušeni 31.12.2015 2,94 % -12,45 % -8,05 % 6,68 % 2,30 %
IPZ - zreli 31.12.2015 3,71 % -10,15 % -5,22 % 9,57 % 8,56 %
IPZ - pospešeni 31.12.2015 1,28 % -15,62 % -4,56 % -6,73 % -4,42 %
IPZ - zmerni 31.12.2015 2,20 % -4,01 % 3,42 % 11,69 % 0,65 %

Podatki za datum: 30.11.2015

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.11.2015 1,77 % -0,42 % 6,02 % 30,86 % 44,01 %
PPZ - dinamični 30.11.2015 3,56 % 6,94 % 18,38 %. n.p. n.p.
RPZ 31.12.2013 - - - - - - 9,83 %* 24,08 %* 34,79 %*
IPZ - mladi 30.11.2015 4,52 % -14,91 % -9,90 % 14,16 % 1,65 %
IPZ - izkušeni 30.11.2015 5,25 % -12,48 % -5,78 % 14,47 % 10,19 %
IPZ - zreli 30.11.2015 5,95 % -9,91 % -2,08 % 15,76 % 15,23%
IPZ - pospešeni 30.11.2015 7,11 % -10,76 % 0,94 % -1,36 % 1,08%
IPZ - zmerni 30.11.2015 4,87 % -1,50 % 6,12 % 14,60 % 3,28 %

Podatki za datum: 31.10.2015

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.10.2015 -0,53 % -0,91 % 5,71 % 31,29 % 42,67 %
PPZ - dinamični 31.10.2015 3,75 % 8,34 % 22,68 %. n.p. n.p.
RPZ 31.12.2014 - - - - - - 9,83 %* 24,08 %* 34,79 %*
IPZ - mladi 31.10.2015 -8,74 % -16,99 % -9,69 % 12,96 % 2,94%
IPZ - izkušeni 31.10.2015 -7,53 % -14,50 % -5,55 % 14,12 % 10,81 %
IPZ - zreli 31.10.2015 -6,28 % -11,94 % -1,98 % 13,98 % 13,20 %
IPZ - pospešeni 31.10.2015 -6,21 % -12,71 % 0,61% -4,18 % 1,26%
IPZ - zmerni 31.10.2015 -2,43 % -1,65 % 7,60 % 12,91 % 2,22%

Podatki za datum: 30.9.2015

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.9.2015 -2,00 % -1,22 % 4,70 % 30,75 % 39,36 %
PPZ - dinamični 30.9.2015 4,16 % 13,58 % 23,44 %. n.p. n.p.
RPZ 31.12.2014 - - - - - - 9,83 %* 24,08 %* 34,79 %*
IPZ - mladi 30.9.2015 -16,77 % -19,86 % -16,17 % 3,77 % -1,19 %
IPZ - izkušeni 30.9.2015 -14,95 % -18,08 % -12,50 % 5,65 % 5,78 %
IPZ - zreli 30.9.2015 -13,37 % -16,47 % -9,22 % 6,27 % 6,69 %
IPZ - pospešeni 30.9.2015 -15,22 % -17,99 % -7,81 % -12,54 % -6,75 %
IPZ - zmerni 30.9.2015 -4,69 % -8,88 % 2,00 % 5,64 % -3,04 %

Podatki za datum: 31.8.2015

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.8.2015 -2,16 % 0,37 % 6,39 % 33,38 % 41,27 %
PPZ - dinamični 31.8.2015 3,26 % 11,68 % 29,98 %. n.p. n.p.
RPZ 31.12.2014 - - - - - - 9,83 %* 24,08 %* 34,79 %*
IPZ - mladi 31.8.2015 -18,59 % -16,66 % -12,63 % 8,98 % 3,95 %
IPZ - izkušeni 31.8.2015 -16,85 % -14,63 % -8,62 % 10,45 % 11,20 %
IPZ - zreli 31.8.2015 -14,97 % -12,97 % -5,44 % 10,58 % 10,61 %
IPZ - pospešeni 31.8.2015 -16,69 % -13,81 % -6,35 % -10,13 % -4,38 %
IPZ - zmerni 31.8.2015 -6,07 % -5,80 % 6,23 % 7,64 % -2,53%

Podatki za datum: 31.7.2015

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.7.2015 -0,38 % 3,15 % 9,77 % 36,32 % 43,98 %
PPZ - dinamični 31.7.2015 4,43 % 12,34 % 35,06 %. n.p. n.p.
RPZ 31.12.2014 - - - - - - 9,83 %* 24,08 %* 34,79 %*
IPZ - mladi 31.7.2015 -9,04 % -3,37 % 2,85 % 22,96 % 14,87 %
IPZ - izkušeni 31.7.2015 -7,53 % -1,28 % 6,35 % 22,04 % 23,62 %
IPZ - zreli 31.7.2015 -6,05 % 0,04 % 8,69 % 22,70 % 23,74 %
IPZ - pospešeni 31.7.2015 -6,94 % 0,62 % 8,95 % -0,54 % 10,56 %
IPZ - zmerni 31.7.2015 0,80 % 2,96 % 15,60 % 12,40 % 3,67 %

Podatki za datum: 30.6.2015

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.6.2015 0,79 % 5,39 % 10,23 % 36,93 % 45,88 %
PPZ - dinamični 30.6.2015 9,05 % 14,51 % 35,64 %. n.p. n.p.
RPZ 31.12.2014 - - - - - - 9,83 %* 24,08 %* 34,79 %*
IPZ - mladi 30.6.2015 -3,70 % 3,81 % 9,22 % 29,52 % 21,88 %
IPZ - izkušeni 30.6.2015 -3,67 % 5,02 % 11,03 % 26,62 % 27,65 %
IPZ - zreli 30.6.2015 -3,58 % 5,49 % 11,70 % 26,91 % 24,94 %
IPZ - pospešeni 30.6.2015 -3,27 % 9,00 % 14,60 % 6,51 % 12,52 %
IPZ - zmerni 30.6.2015 -4,40 % 3,99 % 13,29 % 11,03 % -0,66 %

Podatki za datum: 31.5.2015

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.5.2015 2,59 % 6,47 % 13,59 % 39,24 % 46,88 %
PPZ - dinamični 31.5.2015 8,15 % 10,69 % 45,37 %. n.p. n.p.
RPZ 31.12.2013 - - - - - - 7,23 %* 17,01 %* 32,12 %*
IPZ - mladi 31.5.2015 2,36 % 5,89 % 18,27 % 41,02 % 24,39 %
IPZ - izkušeni 31.5.2015 2,67 % 7,65 % 19,53 % 35,66 % 32,53 %
IPZ - zreli 31.5.2015 2,35 % 8,69 % 19,05 % 34,27 % 29,41 %
IPZ - pospešeni 31.5.2015 3,45 % 13,11 % 20,88 % 14,36 % n.p.
IPZ - zmerni 31.5.2015 0,29 % 7,73 % 18,35 % 16,39 % n.p.

Podatki za datum: 30.4.2015

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.4.2015 3,54 % 6,68 % 15,40 % 38,46 % 44,99 %
PPZ - dinamični 30.4.2015 7,58 % 13,23 % 51,37 %. n.p. n.p.
RPZ 31.12.2013 - - - - - - 7,23 %* 17,01 %* 32,12 %*
IPZ - mladi 30.4.2015 6,24 % 8,79 % 24,39 % 33,32 % 20,47 %
IPZ - izkušeni 30.4.2015 6,76 % 10,46 % 24,93 % 31,88 % 30,29 %
IPZ - zreli 30.4.2015 6,48 % 11,32 % 22,26 % 33,00 % 29,17 %
IPZ - pospešeni 30.4.2015 8,12 % 15,26 % 25,75 % 13,37 % n.p.
IPZ - zmerni 30.4.2015 2,14 % 9,40 % 19,82 % 14,09 % n.p.

Podatki za datum: 31.3.2015

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.3.2015 4,56 % 5,99 % 15,68 % 36,57 % 44,86 %
PPZ - dinamični 31.3.2015 5,01 % 8,68 % 41,45 %. n.p. n.p.
RPZ 31.12.2013 - - - - - - 7,23 %* 17,01 %* 32,12 %*
IPZ - mladi 31.3.2015 7,80 % 4,60 % 21,63 % 27,77 % 17,89 %
IPZ - izkušeni 31.3.2015 9,03 % 6,81 % 22,28 % 27,90 % 28,45 %
IPZ - zreli 31.3.2015 9,41 % 8,69 % 20,63 % 30,28 % 26,69 %
IPZ - pospešeni 31.3.2015 12,68 % 12,41 % 23,33 % 12,67 % n.p.
IPZ - zmerni 31.3.2015 8,78 % 11,94 % 22,77 % 16,79 % n.p.

Podatki za datum: 28.2.2015

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 28.2.2015 3,78 % 5,99 % 15,68 % 36,66 % 45,86 %
PPZ - dinamični 28.2.2015 2,35 % 16,39 % n.p. %. n.p. n.p.
RPZ 31.12.2013 - - - - - - 7,23 %* 17,01 %* 32,12 %*
IPZ - mladi 28.2.2015 3,44 % 4,84 % 23,46 % 24,65 % 24,69 %
IPZ - izkušeni 28.2.2015 4,85 % 7,03 % 22,37 % 26,76 % 33,38 %
IPZ - zreli 28.2.2015 6,20 % 8,66 % 19,52 % 30,41 % 28,01 %
IPZ - pospešeni 28.2.2015 9,33 % 8,66 % 20,99 % 9,35 % n.p.
IPZ - zmerni 28.2.2015 7,42 % 12,78 % 20,63 % 15,20 % n.p.

Podatki za datum: 31.1.2015

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.1.2015 3,03 % 6,42 % 16,21 % 36,47% 45,33 %
PPZ - dinamični 31.1.2015 5,25 % 20,22 % n.p. %. n.p. n.p.
RPZ 31.12.2013 - - - - - - 7,23 %* 17,01 %* 32,12 %*
IPZ - mladi 31.1.2015 2,41 % 6,44 % 22,35 % 25,29 % 23,59 %
IPZ - izkušeni 31.1.2015 3,46 % 7,73 % 19,74 % 25,65 % 31,98 %
IPZ - zreli 31.1.2015 4,55 % 8,64 % 16,84 % 27,61 % 24,96 %
IPZ - pospešeni 31.1.2015 6,61 % 8,28 % 18,22 % 7,87 % n.p.
IPZ - zmerni 31.1.2015 7,11 % 12,28 % 18,54 % 12,50 % n.p.

* Podatek (še) ne vsebuje pripisanega dobička za leto 2015, ki se bo pripisal po sklepu skupščine SOP-a v mesecu maju 2016.Opombe:

 • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
 • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje z investicijsko politiko za mlade (20-letniki)
 • IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje z investicijsko politiko za izkušene (35-letniki)
 • IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje z investicijsko politiko za zrele (50-letniki)
 • IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje s sestavljenim naborom naložb Pospešeni
 • IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje s sestavljenim naborom naložb Zmerni
 • - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
  (to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12.2014)
 • n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja

Arhiv: 2023 |2022 |2021 |2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009