Donosnost 2014

Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.

Podatki za datum: 31.12.2014

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.12.2014 1,37 % 4,59 % 14,38 % 35,12 % 42,13 %
PPZ - dinamični 31.12.2014 3,49 % 18,45 % n.p. n.p. n.p.
RPZ 31.12.2013 - - - - - - 7,23 %* 17,01 %* 32,12 %*
IPZ - mladi 31.12.2014 -2,97 % 5,21 % 14,25 % 28,89 % 15,66 %
IPZ - izkušeni 31.12.2014 -2,03 % 5,72 % 12,83 % 26,26 % 24,12 %
IPZ - zreli 31.12.2014 -0,66 % 5,89 % 12,15 % 25,66 % 19,61 %
IPZ - pospešeni 31.12.2014 -0,24 % 5,14 % 7,54 % 4,35 % n.p.
IPZ - zmerni 31.12.2014 2,91 % 8,95 % 13,56 % 9,89 % n.p.

Podatki za datum: 30.11.2014

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ- strateški 30.11.2014 2,13 % 6,68 % 14,13 % 36,30 % 43,06 %
PPZ - dinamični 30.11.2014 13,72 % 31,33 % n.p. n.p. n.p.
RPZ 31.12.2013 - - - - - - 7,23 %* 17,01 %* 32,12 %*
IPZ - mladi 30.11.2014 1,35 % 11,70 % 16,54 % 33,43 % 24,90 %
IPZ - izkušeni 30.11.2014 2,08 % 11,04 % 15,16 % 32,12 % n.p.
IPZ - zreli 30.11.2014 2,32 % 9,53 % 13,87 % 29,43 % n.p.
IPZ - pospešeni 30.11.2014 -0,62 % 6,87 % 5,71 % 9,95 % n.p.
IPZ - zmerni 30.11.2014 4,98 % 9,86 % 12,78 % 12,21 % n.p.

Podatki za datum: 31.10.2014

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.10.2014 3,28 % 8,18 % 14,25 % 35,59 % 43,18 %
PPZ - dinamični 31.10.2014 14,22 % 33,68 % n.p. n.p. n.p.
RPZ 31.12.2013 - - - - - - 7,23 %* 17,01 %* 32,12 %*
IPZ - mladi 31.10.2014 3,94 % 14,33 % 15,56 % 26,50 % 23,37 %
IPZ - izkušeni 31.10.2014 4,13 % 13,10 % 14,21 % 26,48 % n.p.
IPZ - zreli 31.10.2014 3,92 % 9,83 % 12,85 % 24,04 % n.p.
IPZ - pospešeni 31.10.2014 1,57 % 9,10 % 0,90 % 10,16 % n.p.
IPZ - zmerni 31.10.2014 4,82 % 9,52 % 9,49 % 7,61 % n.p.

Podatki za datum: 30.9.2014

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.9.2014 3,18 % 9,14 % 15,34 % 35,19 % 41,68 %
PPZ - dinamični 30.9.2014 14,45 % 30,15 % n.p. n.p. n.p.
RPZ 31.12.2013 - - - - - - 7,23 %* 17,01 %* 32,12 %*
IPZ - mladi 30.9.2014 8,43 % 16,28 % 20,15 % 42,33 % 22,01 %
IPZ - izkušeni 30.9.2014 7,91 % 14,48 % 17,07 % 35,69 % n.p.
IPZ - zreli 30.9.2014 6,60 % 10,99 % 14,77 % 28,77 % n.p.
IPZ - pospešeni 30.9.2014 5,39 % 9,72 % 2,37 % 15,27 % n.p.
IPZ - zmerni 30.9.2014 5,87 % 9,67 % 8,76 % 12,35 % n.p.

Podatki za datum: 31.8.2014

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.8.2014 4,46 % 9,14 % 15,40 % 30,82 % 42,50 %
PPZ - dinamični 31.8.2014 15,49 % 33,84 % n.p. n.p. n.p.
RPZ 31.12.2013 - - - - - - 7,23 %* 17,01 %* 32,12 %*
IPZ - mladi 31.8.2014 10,20 % 17,75 % 23,51 % 31,62 % 23,75 %
IPZ - izkušeni 31.8.2014 8,77 % 14,32 % 18,95 % 30,25 % n.p.
IPZ - zreli 31.8.2014 7,05 % 9,99 % 14,75 % 26,93 % n.p.
IPZ - pospešeni 31.8.2014 7,54 % 11,35 % 7,59 % 9,33 % n.p.
IPZ - zmerni 31.8.2014 4,65 % 6,97 % 6,50 % 3,26 % n.p.

Podatki za datum: 31.7.2014

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.7.2014 4,74 % 9,20 % 13,57 % 25,50 % 41,79 %
PPZ - dinamični 31.7.2014 17,04 % n.p. n.p. n.p. n.p.
RPZ 31.12.2013 - - - - - - 7,23 %* 17,01 %* 32,12 %*
IPZ - mladi 31.7.2014 10,00 % 14,95 % 15,95 % 12,42 % 21,23 %
IPZ - izkušeni 31.7.2014 8,61 % 11,15 % 12,04 % 16,13 % n.p.
IPZ - zreli 31.7.2014 5,69 % 7,55 % 8,46 % 16,08 % n.p.
IPZ - pospešeni 31.7.2014 7,42 % 9,18 % -7,11 % -0,35 % n.p.
IPZ - zmerni 31.7.2014 4,48 % 5,58 % 0,17 % -4,95 % n.p.

Podatki za datum: 30.6.2014

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.6.2014 5,78 % 9,36 % 14,69 % 25,32 % 42,60 %
PPZ - dinamični 30.6.2014 13,71 % n.p. n.p. n.p. n.p.
RPZ 31.12.2013 - - - - - - 7,23 %* 17,01 %* 32,12 %*
IPZ - mladi 30.6.2014 7,24 % 8,60 % 16,84 % 6,77 % 26,74 %
IPZ - izkušeni 30.6.2014 6,09 % 6,73 % 11,84 % 11,72 % n.p.
IPZ - zreli 30.6.2014 4,13 % 5,91% 8,26 % 11,87 % n.p.
IPZ - pospešeni 30.6.2014 4,10 % 2,29% -10,02 % 0,16% n.p.
IPZ - zmerni 30.6.2014 3,59 % 4,23 % 1,23% -5,94% n.p.

Podatki za datum: 31.5.2014

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.5.2014 4,48 % 6,98 % 12,00 % 22,44 % 40,32 %
PPZ - dinamični 31.5.2014 15,89 % n.p. n.p. n.p. n.p.
RPZ 31.12.2013 - - - - - - 7,23 %* 17,01 %* 32,12 %*
IPZ - mladi 31.5.2014 6,85 % 4,34 % 5,67 % 1,66 % 22,19 %
IPZ - izkušeni 31.5.2014 5,11 % 3,72 % 4,90 % 7,33 % n.p.
IPZ - zreli 31.5.2014 2,75 % 3,96 % 4,28 % 7,71 % n.p.
IPZ - pospešeni 31.5.2014 3,54 % -1,09 % -17,55 % -1,02 % n.p.
IPZ - zmerni 31.5.2014 2,22 % 2,66 % -4,34 % -8,47 % n.p.
Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost

Podatki za datum: 30.4.2014

PPZ 30.04.2014 4,26 % 5,61 % 10,31 % 20,56 % 39,81 %
RPZ 31.12.2013 - - - - - - 7,23 %* 17,01 %* 32,12 %*
IPZ - mladi 30.04.2014 4,50 % 1,07 % 3,13 % -2,75 % 18,57 %
IPZ - izkušeni 30.04.2014 2,33 % 0,99 % 0,96 % 3,81 % n.p.
IPZ - zreli 30.04.2014 1,76 % 2,75 % 2,08 % 6,28 % n.p.
IPZ - pospešeni 30.04.2014 1,64 % -7,51 % -19,31 % -3,83 % n.p.
IPZ - zmerni 30.04.2014 1,05 % -0,03 % -5,80 % -10,37 % n.p.

Podatki za datum: 31.3.2014

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ 31.03.2014 3,38 % 5,68 % 9,95 % 19,25 % 37,75 %
RPZ 31.12.2013 - - - - - - 7,23 %* 17,01 %* 32,12 %*
IPZ - mladi 31.12.2012 1,26 % 3,33 % 2,18 % -5,68 % n.p.
IPZ - izkušeni 31.12.2012 0,61 % 2,26 % 0,64 % 2,11 % n.p.
IPZ - zreli 31.12.2012 1,72 % 3,40 % 2,60 % 5,73 % n.p.
IPZ - pospešeni 31.12.2012 -1,74 % -6,69 % -19,33 % -4,52 % n.p.
IPZ - zmerni 31.12.2012 0,61 % -0,84 % -6,77 % -10,55 % n.p.

Podatki za datum: 28.2.2014

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ 28.02.2014 2,40 % 5,74 % 8,91 % 19,10 % 37,11 %
RPZ 31.12.2013 - - - - - - 7,23 %* 17,01 %* 32,12 %*
IPZ - mladi 28.02.2014 -2,35 % 4,89 % 1,96 % -9,23 % n.p.
IPZ - izkušeni 28.02.2014 -1,32 % 4,04 % 0,45 % -0,47 % n.p.
IPZ - zreli 28.02.2014 1,18 % 4,32 % 3,05 % 4,29 % n.p.
IPZ - pospešeni 28.02.2014 -4,47 % -3,37 % -15,46 % -4,32 % n.p.
IPZ - zmerni 28.02.2014 0,43 % -0,44 % -4,13 % -10,26 % n.p.

Podatki za datum: 31.1.2014

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ 31.01.2014 1,29 % 4,00 % 7,95 % 18,37 % 35,35 %
RPZ 31.12.2013 - - - - - - 7,23 %* 17,01 %* 32,12 %*
IPZ - mladi 31.01.2014 -3,28 % 0,87 % 0,87 % -10,11 % n.p.
IPZ - izkušeni 31.01.2014 -1,31 % 0,80 % 0,45 % -1,60 % n.p.
IPZ - zreli 31.01.2014 0,97 % 0,85 % 2,56 % 3,12 % n.p.
IPZ - pospešeni 31.01.2014 -9,01 % -14,92 % -12,67 % -5,56 % n.p.
IPZ - zmerni 31.01.2014 -1,07 % -5,13 % -3,29 % -12,57 % n.p.

Podatki za datum: 31.12.2012

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2013 - - - - - - 7,23 % 17,01 % 32,12 %
PPZ 31.12.2013 2,22 % 4,87 % 7,37 % 18,22 % 34,69 %
IPZ - mladi 31.12.2013 2,05 % 7,59 % 5,06 % -8,33 % n.p.
IPZ - izkušeni 31.12.2013 1,65 % 4,79 % 2,83 % -1,39 % n.p.
IPZ - zreli 31.12.2013 1,66 % 2,21 % 3,08 % 2,13 % n.p.
IPZ - pospešeni 31.12.2013 -5,04 % -12,03 % -10,80 % -7,83 % n.p.
IPZ - zmerni 31.12.2013 -1,44 % -2,87 % -3,79 % -14,35 % n.p.

* Podatek (še) ne vsebuje pripisanega dobička za leto 2014, ki se bo pripisal po sklepu skupščine SOP-a v mesecu maju 2015.Opombe:

 • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
 • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje z investicijsko politiko za mlade (20-letniki)
 • IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje z investicijsko politiko za izkušene (35-letniki)
 • IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje z investicijsko politiko za zrele (50-letniki)
 • IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje s sestavljenim naborom naložb Pospešeni
 • IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje s sestavljenim naborom naložb Zmerni
 • - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
  (to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12.2013)
 • n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja

Arhiv: 2023 |2022 |2021 |2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009