Donosnost 2009

Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.

Podatki za datum: 31.12.2009

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 2-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2009 - - - - - - 3,62 %* 17,36 %* 36,01 %*
PPZ 31.12.2009 1,16 % 4,93 % 8,39 % n.p. n.p.
IPZ - mladi 31.12.2009 4,87 % 15,29 % n.p. n.p. n.p.
IPZ - izkušeni 31.12.2009 2,01 % n.p. n.p. n.p. n.p.
IPZ - zreli 31.12.2009 1,13 % n.p. n.p. n.p. n.p.

* Podatek (še) ne vsebuje pripisanega dobička za leto 2009, ki se bo pripisal po sklepu skupščine SOP-a v mesecu maju 2010.

Opombe:

  • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
  • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
  • IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje z investicijsko politiko za mlade (20-letniki)
  • IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje z investicijsko politiko za izkušene (35-letniki)
  • IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje z investicijsko politiko za zrele (50-letniki)
  • - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
    (to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12.2009)
  • n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja

Arhiv: 2023 |2022 |2021 |2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009