Donosnost 2016

Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.

 

Podatki za datum: 31.12.2016

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.12.2016 2,23 % 6,45 % 8,28 % 29,64 % 53,14 %
PPZ - dinamični1 31.12.2016 1,38 % 5,88 % 12,49 % n.p. n.p.
RPZ 31.12.20152 - - - - - - 5,91 % 24,73 % 36,10 %
IPZ - pospešeni3 31.12.2016 2,65 % 10,92 % 10,91 % 15,18 % 11,76 %
IPZ - zmerni3 31.12.2016 0,42 % 2,01 % 0,22 % 17,75 % 13,94 %
IPZ - mladi 31.12.2016 3,51 % 12,81 % 14,93 % 15,78 % 30,62 %
IPZ - izkušeni 31.12.2016 4,68 % 13,83 % 14,36 % 18,65 % 32,77 %
IPZ - zreli 31.12.2016 4,82 % 12,71 % 12,42 % 19,50 % 33,90 %
IPZ - pospešeni4 31.12.2016 8,80 % 13,68 % n.p. n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 31.12.2016 2,09 % 4,57 % n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 30.11.2016

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.11.2016 1,22 % 4,67 % 4,93 % 26,97 % 51,63 %
PPZ - dinamični1 30.11.2016 2,21 % 5,76 % 12,63 % n.p. n.p.
RPZ 31.12.20152 - - - - - - 5,91 % 24,73 % 36,10 %
IPZ - pospešeni3 30.11.2016 3,01 % 12,21 % 4,16 % 11,14 % 15,60 %
IPZ - zmerni3 30.11.2016 -1,98 % 0,00 % -4,36 % 14,47 % 13,88 %
IPZ - mladi 30.11.2016 3,33 % 10,41 % 6,16 % 11,48 % 27,63 %
IPZ - izkušeni 30.11.2016 3,84 % 9,96 % 5,42 % 14,39 % 31,22 %
IPZ - zreli 30.11.2016 3,76 % 8,58 % 3,97 % 15,93 % 31,77 %
IPZ - pospešeni4 30.11.2016 5,04 % 4,25 % n.p. n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 30.11.2016 0,63 % 3,76 % n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.10.2016

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.10.2016 3,03 % 5,24 % 5,92 % 27,92 % 51,82 %
PPZ - dinamični1 31.10.2016 3,68 % 7,67 % 13,36 % n.p. n.p.
RPZ 31.12.20152 - - - - - - 5,91 % 24,73 % 36,10 %
IPZ - pospešeni3 31.10.2016 4,65 % 13,93 % 5,30 % 6,90 % 16,70 %
IPZ - zmerni3 31.10.2016 -2,08 % 2,75 % -2,37 % 15,03 % 13,05 %
IPZ - mladi 31.10.2016 5,86 % 12,84 % 8,33 % 13,05 % 23,75 %
IPZ - izkušeni 31.10.2016 5,44 % 12,20 % 7,24 % 15,69 % 28,11 %
IPZ - zreli 31.10.2016 4,52 % 10,23 % 5,57 % 16,78 % 28,37 %
IPZ - pospešeni4 31.10.2016 1,43 % 4,42 % n.p. n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 31.10.2016 -1,06 % 3,14 % n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 30.9.2016

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.9.2016 4,12 % 6,03 % 7,34 % 29,62 % 51,93 %
PPZ - dinamični1 30.9.2016 4,44 % 9,42 % 14,27 % n.p. n.p.
RPZ 31.12.20152 - - - - - - 5,91 % 24,73 % 36,10 %
IPZ - pospešeni3 30.9.2016 8,06 % 12,67 % 12,90 % 6,55 % 19,98 %
IPZ - zmerni3 30.9.2016 1,59 % 3,52 % 4,18 % 15,57 % 19,38 %
IPZ - mladi 30.9.2016 8,99 % 10,22 % 13,32 % 14,15 % 35,21 %
IPZ - izkušeni 30.9.2016 8,75 % 9,85 % 12,47 % 15,21 % 33,54 %
IPZ - zreli 30.9.2016 7,52 % 8,42 % 11,23 % 15,89 % 30,02 %
IPZ - pospešeni4 30.9.2016 4,48 % 2,71 % n.p n.p n.p.
IPZ - zmerni4 30.9.2016 2,43 % 4,15 % n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.8.2016

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.8.2016 3,40 % 7,41 % 5,50 % 29,53 % 46,83 %
PPZ - dinamični1 31.8.2016 3,47 % 8,26 % 14,12 % n.p. n.p.
RPZ 31.12.20152 - - - - - - 5,91 % 24,73 % 36,10 %
IPZ - pospešeni3 31.8.2016 8,94 % 17,25 % 8,31 % 9,14 % 10,90 %
IPZ - zmerni3 31.8.2016 2,02 % 4,30 % 2,33 % 15,76 % 12,25 %
IPZ - mladi 31.8.2016 6,85 % 15,41 % 7,38 % 15,88 % 23,49 %
IPZ - izkušeni 31.8.2016 5,89 % 14,01 % 6,86 % 16,15 % 27,18 %
IPZ - zreli 31.8.2016 4,65 % 12,48 % 6,17 % 15,20 % 27,43 %
IPZ - pospešeni4 31.8.2016 -0,75 % n.p n.p n.p n.p.
IPZ - zmerni4 31.8.2016 3,11 % n.p. n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.7.2016

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.7.2016 2,15 % 5,28 % 2,26 % 27,48 % 40,87 %
PPZ - dinamični1 31.7.2016 3,85 % 7,03 % 13,44 % n.p. n.p.
RPZ 31.12.20152 - - - - - - 5,91 % 24,73 % 36,10 %
IPZ - pospešeni3 31.7.2016 8,86 % 14,07 % -5,63 % -4,50 % 2,46 %
IPZ - zmerni3 31.7.2016 4,94 % 3,93 % -2,71 % 12,65 % 6,90 %
IPZ - mladi 31.7.2016 6,60 % 13,09 % -6,61 % 11,38 % 7,98 %
IPZ - izkušeni 31.7.2016 6,41 % 11,99 % -5,95 % 12,07 % 16,16 %
IPZ - zreli 31.7.2016 5,47 % 10,87 % -5,33 % 11,60 % 19,43 %
IPZ - pospešeni4 31.7.2016 2,94 % n.p n.p n.p n.p.
IPZ - zmerni4 31.7.2016 4,25 % n.p. n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 30.6.2016

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.6.2016 1,83 % 1,73 % 1,03 % 27,72 % 39,56 %
PPZ - dinamični1 30.6.2016 4,76 % 6,24 % 13,96 % n.p. n.p.
RPZ 31.12.20152 - - - - - - 5,91 % 24,73 % 36,10 %
IPZ - pospešeni3 30.6.2016 4,26 % -0,01 % -11,42 % -8,66 % 1,86 %
IPZ - zmerni3 30.6.2016 1,90 % -1,76 % -2,25 % 12,10 % 4,16 %
IPZ - mladi 30.6.2016 1,13 % 1,88 % -13,47 % 10,42 % 0,91 %
IPZ - izkušeni 30.6.2016 1,02 % 0,47 % -12,04 % 9,23 % 9,10 %
IPZ - zreli 30.6.2016 0,83 % -0,26 % -10,38 % 8,37 % 11,99 %
IPZ - pospešeni4 30.6.2016 -1,69 % n.p n.p n.p n.p.
IPZ - zmerni4 30.6.2016 1,68 % n.p. n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.5.2016

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.5.2016 3,88 % 0,26 % -0,17 % 27,00 % 38,84 %
PPZ - dinamični1 31.5.2016 4,63 % 6,50 % 13,89 % n.p. n.p.
RPZ 31.12.20142 - - - - - - 5,91 % 24,73 % 36,10 %
IPZ - pospešeni3 31.5.2016 7,63 % -7,18 % -17,16 % -17,43 % -0,89 %
IPZ - zmerni3 31.5.2016 2,24 % -4,35 % -5,79 % 6,66 % 2,06 %
IPZ - mladi 31.5.2016 8,02 % -3,84 % -18,18 % 2,26 % -1,62 %
IPZ - izkušeni 31.5.2016 7,66 % -4,12 % -16,09 % 5,21 % 7,65 %
IPZ - zreli 31.5.2016 7,48 % -4,24 % -13,74 % 7,09 % 10,62 %
IPZ - pospešeni4 31.5.2016 2,99 % n.p n.p n.p n.p.
IPZ - zmerni4 31.5.2016 0,46. % n.p. n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 30.4.2016

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.4.2016 3,06 % 0,64 % -0,27 % 26,95 % 38,76 %
PPZ - dinamični1 30.4.2016 3,06 % 5,29 % 14,07 % n.p. n.p.
RPZ 31.12.20142 - - - - - - 9,83 % 24,08 % 34,79 %
IPZ - mladi 30.4.2016 6,09 % -4,00 % -20,31 % 2,23 % -3,61 %
IPZ - izkušeni 30.4.2016 5,25 % -4,42 % -18,27 % 3,08 % 5,99 %
IPZ - zreli 30.4.2016 5,04 % -4,23 % -15,67 % 5,25 % 9,59 %
IPZ - pospešeni3 30.4.2016 4,79 % -7,57 % -19,32 % -18,13 % -2,44 %
IPZ - zmerni3 30.4.2016 -0,96 % -4,98 % -6,55 % 5,48 % 0,36 %
IPZ - pospešeni4 30.4.2016 n.p % n.p % n.p % n.p % n.p. %
IPZ - zmerni4 30.4.2016 n.p. % n.p. % n.p. % n.p. % n.p. %

Podatki za datum: 31.3.2016

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.3.2016 -0,11 % 1,23 % 0,00 % 27,18 % 37,94 %
PPZ - dinamični1 31.3.2016 1,41 % 4,44 % 18,62 % n.p. n.p.
RPZ 31.12.20142 - - - - - - 9,83 % 24,08 % 34,79 %
IPZ - mladi 31.3.2016 0,74 % 2,81 % -17,60 % 2,40 % -5,48 %
IPZ - izkušeni 31.3.2016 -0,55 % 2,38 % -16,13 % 3,21 % 4,72 %
IPZ - zreli 31.3.2016 -1,08 % 2,59 % -14,30 % 6,07 % 9,30 %
IPZ - pospešeni3 31.3.2016 -4,10 % 0,21 % -17,81 % -18,24 % -3,23 %
IPZ - zmerni3 31.3.2016 -3,59 % 0,64 % -8,30 % 4,96 % 0,70 %
IPZ - pospešeni4 31.3.2016 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 31.3.2016

n.p.

n.p. n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 29.2.2016

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 29.2.2016 -3,49 % -1,78 % -1,41 % 24,21 % 35,83 %
PPZ - dinamični1 29.2.2016 4,79 % 5,42 % 17,73 % n.p. n.p.
RPZ2 31.12.2014 - - - - - - 9,83 %* 24,08 % 34,79 %
IPZ - mladi 29.2.2016 -10,98 % -6,96 % -22,46 % -2,40 % -13,11 %
IPZ - izkušeni 29.2.2016 -10,95 % -6,27 % -19,98 % -1,64 % -2,54 %
IPZ - zreli 29.2.2016 -10,91 % -5,61 % -17,86 % 1,17 % 2,38 %
IPZ - pospešeni 29.2.2016 -13,75 % -7,62 % -20,38 % -18,56 % -7,83 %
IPZ - zmerni 29.2.2016 -6,45 % -1,89 % -7,58 % 6,88 % 0,05 %

Podatki za datum: 31.1.2016

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.1.2016 -1,80 % -2,87 % 0,19 % 25,96 % 37,82 %
PPZ - dinamični1 31.1.2016 2,16 % 5,99 % 19,08 % n.p. n.p.
RPZ2 31.12.2014 - - - - - - 9,83 % 24,08 % 34,79 %
IPZ - mladi 31.1.2016 -9,51 % -17,42 % -20,20 % -1,51 % -12,23 %
IPZ - izkušeni 31.1.2016 -9,18 % -16,02 % -17,09 % -0,28 % -2,32 %
IPZ - zreli 31.1.2016 -8,82 % -14,55 % -14,51 % 2,44 % 3,01 %
IPZ - pospešeni 31.1.2016 -11,79 % -17,27 % -16,76 % -14,06 % -7,07 %
IPZ - zmerni 31.1.2016 -4,06 % -6,39 % -3,62 % 10,50 % -0,11 %

1Začetek izvajanja marec 2014.
2 Donos se pripisuje enkrat letno.
3 Prvotna naložbena politika.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).

Opombe:

 • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
 • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje z investicijsko politiko za mlade (20-letniki)
 • IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje z investicijsko politiko za izkušene (35-letniki)
 • IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje z investicijsko politiko za zrele (50-letniki)
 • IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje s sestavljenim naborom naložb Pospešeni
 • IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje s sestavljenim naborom naložb Zmerni
 • - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
  (to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12.2014)
 • n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja

Arhiv: 2023 |2022 |2021 |2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009