SOP je vzajemna družba, ki izvaja pokojninska zavarovanja od leta 1956 dalje. Na 31. 12. 2019 je imel 19.709 članov, preko 213 mio EUR sredstev in je v letu 2019 izplačal za 9,28 mio EUR pokojnin. SOP upravljajo zavarovanci sami. Ves čas svojega obstoja dosega nadpovprečno donosnost.