SOP je vzajemna družba, ki izvaja pokojninska zavarovanja od leta 1956 dalje. V letu 2018 je imel več kot 20.000 članov, prek 200 mio EUR sredstev in je izplačal za 10,25 mio EUR pokojnin. SOP upravljajo zavarovanci sami. Ves čas svojega obstoja dosega nadpovprečno donosnost.