SOP je vzajemna družba, ki izvaja pokojninska zavarovanja od leta 1956 dalje. Na 31. 12. 2020 je imel 19.624 članov, preko 205 mio EUR sredstev in je v letu 2020 izplačal za 8,05 mio EUR pokojnin. SOP upravljajo zavarovanci sami. Ves čas svojega obstoja dosega nadpovprečno donosnost.