Vodstvo

Uprava (člane uprave imenuje skupščina SOP)

Predsednik uprave: mag. Bojan JEAN
Član uprave: mag. Božidar MAROT

Nadzorni svet (5 članov, ki jih imenuje skupščina SOP)

Predsednik: mag. Tomaž OPLOTNIK
Namestnik predsednika: Silva HAFNER
Član: Bojana DUH
Član: Aleš GREGORIČ
Član: mag. Zvonko IVANUŠIČ

Skupščina (25 članov)

OBMOČJE PRIIMEK IN IME NASLOV POŠTA
CELJSKO Janez JAVORŠEK Ipavčeva ul. 28 3000 CELJE
Anton SELIČ Ul. II. bataljona 16 a 3230 ŠENTJUR PRI CELJU
DOLENJSKO Rajko ADLEŠIČ Ručetna vas 56 8340 ČRNOMELJ
GORENJSKO Jure POLJŠAK Plana 14 4248 LESCE
Bernarda HROVAT Kranjska pot 3 1218 KOMENDA
Silva HAFNER Hafnerjevo naselje 97 4220 ŠKOFJA LOKA
GORIŠKO Slavko ŠULIGOJ Ulica 25. maja 25 5000 NOVA GORICA
Aleš GREGORIČ Prvomajska 9 5000 NOVA GORICA
ISTRSKO KRAŠKO Matjaž ČOK Plavje 6 6281 ŠKOFIJE
Anton MOŽE Senožeče 102 m 6224 SENOŽEČE
KOROŠKO Irena LINASI ROGAČ Legenska 43 2380 SLOVENJ GRADEC
LJUBLJANSKO Romana ZRNEC Hruševska 26 1000 LJUBLJANA
mag. Tomaž OPLOTNIK Smerdujeva 24 1000 LJUBLJANA
Tanja KALAN Bratov Učakar 14 1000 LJUBLJANA
dr. Jaka VADNJAL Cesta v zeleni log 32 1000 LJUBLJANA
Iztok ŽIGON Žaucerjeva 1000 LJUBLJANA
NOTRANJSKO Uroš KRIVEC Gozdna pot 22 1370 LOGATEC
Angela MENART Klanec 9 a 1370 LOGATEC
PODRAVSKO Karmen VERLE Leporska c. 26 2319 POLJČANE
Bojana DUH Zrkovska c. 90 2000 MARIBOR
PODRAVSKO POMURSKO Vladimir JANŽEKOVIČ Stojnci 140 E 2281 MARKOVCI PRI PTUJU
POMURSKO Verica BANFI Zelena u. 9 9000 MURSKA SOBOTA
SAVINJSKO ŠALEŠKO Vilma TEKAVC Šlandrov trg 26 3310 ŽALEC
Marko SAVINEK Podvin 138 3310 ŽALEC
ZASAVSKO IN POSAVSKO Alojz VILČNIK Šmarska c. 30 8290 SEVNICA