Struktura naložb

Struktura portfelja IPZ zmerni na dan 1. 9. 2019

Vrsta papirja delež
DELNICE 50 %
ETF DIVIDENDE 25 %
ETF MSCI WORLD 25 %
OBVEZNICE 50 %
ETF KORPORTATIVNE OBVEZNICE 25 %
ETF INFLATION LINKED BONDS 25 %

Strategija: naložbe se zamenjajo dvakrat letno - strategija predvideva,da imamo 50 % portfelja v podjetjih z visoko dividendo ter 50 % v korporativnih obveznicah.  

Struktura portfelja IPZ pospešeni na dan 1. 9. 2019

Vrsta papirja delež
DELNICE 100 %
EVROPA 50 %
ZDA 25 %
JAPONSKA 25 %
TRGI V RAZVOJU 0 %

Strategija: naložbe se zamenjajo dvakrat letno - strategija predvideva 100 % izpostavljenost globalnih delniških naložb.