Struktura naložb

Struktura portfelja PPZ strateški na dan 31. 10. 2022

Vrsta papirja delež
DELNICE 24,70 %
SLO 3,37 %
EVROPA 12,06 %
ZDA 9,27 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 53,70 %
DENAR - DEPOZITI 21,60 %

Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce  - Evropa, Japonska.

Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 31. 10. 2022

Vrsta papirja delež
DELNICE 22,42 %
SLO 0,00 %
EVROPA 13,00 %
ZDA 9,42 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 31,14 %
DENAR - DEPOZITI 46,44 %

Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.