Struktura naložb

Struktura portfelja PPZ strateški na dan 28. 2. 2023

Vrsta papirja delež
DELNICE 26,21 %
SLO 3,74 %
EVROPA 12,17 %
ZDA 7,77 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 2,53 %
OBVEZNICE 63,05 %
DENAR - DEPOZITI 10,74 %

Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce  - Evropa, Japonska.

Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 28. 2. 2023

Vrsta papirja delež
DELNICE 24,34 %
SLO 0,00 %
EVROPA 6,72 %
ZDA 14,82 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 2,80 %
OBVEZNICE 34,85 %
DENAR - DEPOZITI 40,81 %

Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.