Struktura naložb

Struktura portfelja PPZ strateški na dan 30. 6. 2022

Vrsta papirja delež
DELNICE 20,01 %
SLO 8,70 %
EVROPA 11,31 %
ZDA 0,00 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 70,87 %
DENAR - DEPOZITI 9,12 %

Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce  - Evropa, Japonska.

Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 30. 6. 2022

Vrsta papirja delež
DELNICE 6,33 %
SLO 0,00 %
EVROPA 4,35 %
ZDA 1,98 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 30,01 %
DENAR - DEPOZITI 63,66 %

Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.