Struktura naložb

Struktura portfelja PPZ strateški na dan 31. 08. 2021

Vrsta papirja delež
DELNICE 23,16 %
SLO 6,72 %
EVROPA 11,64 %
ZDA 4,80 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 70,36 %
DENAR - DEPOZITI 6,48 %

Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce  - Evropa, Japonska.

Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 31. 08. 2021

Vrsta papirja delež
DELNICE 20,75 %
SLO 0,00 %
EVROPA 9,07 %
ZDA 11,68 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 17,21 %
DENAR - DEPOZITI 62,04 %

Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.