Struktura naložb

Struktura portfelja PPZ strateški na dan 30. 06. 2020

Vrsta papirja delež
DELNICE 13,68 %
SLO 4,81 %
EVROPA 6,61 %
ZDA 2,26 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 62,46 %
DENAR - DEPOZITI 23,86 %

Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce  - Evropa, Japonska.

Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 30. 06. 2020

Vrsta papirja delež
DELNICE 4,16 %
SLO 0,00 %
EVROPA 2,75 %
ZDA 1,41 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 37,73 %
DENAR - DEPOZITI 58,11 %

Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.