Struktura naložb

Struktura portfelja PPZ strateški na dan 31. 12. 2021

Vrsta papirja delež
DELNICE 25,57 %
SLO 7,13 %
EVROPA 10,33 %
ZDA 4,65 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 3,46 %
OBVEZNICE 68,06 %
DENAR - DEPOZITI

6,37 %

Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce  - Evropa, Japonska.

Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 31. 12. 2021

Vrsta papirja delež
DELNICE 20,74 %
SLO 0,87 %
EVROPA 10,74 %
ZDA 9,13 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 17,81 %
DENAR - DEPOZITI 61,45 %

Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.