Struktura naložb

Struktura portfelja PPZ strateški na dan 30. 06. 2021

Vrsta papirja delež
DELNICE 26,99 %
SLO 6,97 %
EVROPA 14,53 %
ZDA 5,49 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 71,68 %
DENAR - DEPOZITI 1,33 %

Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce  - Evropa, Japonska.

Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 30. 06. 2021

Vrsta papirja delež
DELNICE 12,80 %
SLO 0,00 %
EVROPA 10,67 %
ZDA 2,13 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 18,40 %
DENAR - DEPOZITI 68,80 %

Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.