Struktura naložb

Struktura portfelja PPZ strateški na dan 30. 11. 2019

Vrsta papirja delež
DELNICE 14,20 %
SLO 5,92 %
EVROPA 6,61%
ZDA 0,00 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 1,67 %
OBVEZNICE 80,44 %
DENAR - DEPOZITI 5,36 %

Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce  - Evropa, Japonska.

Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 30. 11. 2019

Vrsta papirja delež
DELNICE 4,43 %
SLO 0,00 %
EVROPA 4,43 %
ZDA 0,00 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 7,95 %
DENAR - DEPOZITI 87,62 %

Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.