Struktura naložb

Struktura portfelja PPZ strateški na dan 31. 05. 2021

Vrsta papirja delež
DELNICE 25,77 %
SLO 6,88 %
EVROPA 6,97 %
ZDA 5,99 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 4,21 %
OBVEZNICE 72,93 %
DENAR - DEPOZITI 1,30 %

Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce  - Evropa, Japonska.

Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 31. 05. 2021

Vrsta papirja delež
DELNICE 14,62 %
SLO 0,00 %
EVROPA 4,70 %
ZDA 9,06 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 18,52 %
DENAR - DEPOZITI 66,86 %

Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.