Struktura naložb

Struktura portfelja PPZ strateški na dan 31. 3. 2022

Vrsta papirja delež
DELNICE 14,77 %
SLO 6,33 %
EVROPA 8,44 %
ZDA 0,00 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 79,04 %
DENAR - DEPOZITI

6,19 %

Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce  - Evropa, Japonska.

Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 31. 3. 2022

Vrsta papirja delež
DELNICE 10,52 %
SLO 0,00 %
EVROPA 10,52 %
ZDA 0,00 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 30,73 %
DENAR - DEPOZITI 58,75 %

Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.