Struktura naložb

Struktura portfelja PPZ strateški na dan 31. 12. 2020

Vrsta papirja delež
DELNICE 18,52 %
SLO 6,10 %
EVROPA 10,06 %
ZDA 0,59 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 1,77 %
OBVEZNICE 80,98 %
DENAR - DEPOZITI 0,50 %

Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce  - Evropa, Japonska.

Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 31. 12. 2020

Vrsta papirja delež
DELNICE 4,06 %
SLO 0,00 %
EVROPA 3,89 %
ZDA 0,17 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 17,46 %
DENAR - DEPOZITI 78,48 %

Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.