Struktura naložb

Struktura portfelja PPZ strateški na dan 28. 02. 2021

Vrsta papirja delež
DELNICE 20,51 %
SLO 6,14 %
EVROPA 8,28 %
ZDA 4,44 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 1,11 %
OBVEZNICE 79,49 %
DENAR - DEPOZITI 0,00 %

Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce  - Evropa, Japonska.

Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 28. 02. 2021

Vrsta papirja delež
DELNICE 19,65 %
SLO 0,00 %
EVROPA 4,20 %
ZDA 15,45 %
JAPONSKA 1,10 %
TRGI V RAZVOJU 1,50 %
OBVEZNICE 12,73 %
DENAR - DEPOZITI 67,62 %

Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.