Struktura naložb

Struktura portfelja PPZ strateški na dan 31. 1. 2024

Vrsta papirja delež
DELNICE 22,19 %
SLO 6,37 %
EVROPA 12,19 %
ZDA 3,63 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 69,11 %
DENAR - DEPOZITI 8,70 %

Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce  - Evropa, Japonska.

Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 31. 1. 2024

Vrsta papirja delež
DELNICE 21,04 %
SLO 1,82 %
EVROPA 8,06 %
ZDA 11,16 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 60,64 %
DENAR - DEPOZITI 18,32 %

Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.