Struktura naložb

Struktura portfelja PPZ strateški na dan 30. 04. 2020

Vrsta papirja delež
DELNICE 14,71 %
SLO 5,06 %
EVROPA 8,54 %
ZDA 0,00 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 1,11 %
OBVEZNICE 53,71 %
DENAR - DEPOZITI 31,58 %

Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce  - Evropa, Japonska.

Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 30. 04. 2020

Vrsta papirja delež
DELNICE 4,54 %
SLO 0,00 %
EVROPA 4,54 %
ZDA 0,00 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 12,22 %
DENAR - DEPOZITI 83,24 %

Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.