Struktura naložb

Struktura portfelja PPZ strateški na dan 31. 08. 2020

Vrsta papirja delež
DELNICE 18,88 %
SLO 7,60 %
EVROPA 9,60 %
ZDA 0,00 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 1,68 %
OBVEZNICE 78,51 %
DENAR - DEPOZITI 2,61 %

Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce  - Evropa, Japonska.

Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 31. 08. 2020

Vrsta papirja delež
DELNICE 4,42 %
SLO 0,00 %
EVROPA 4,42 %
ZDA 0,00 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 16,16 %
DENAR - DEPOZITI 79,42 %

Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.