Struktura naložb

Struktura portfelja PPZ strateški na dan 31. 8. 2023

Vrsta papirja delež
DELNICE 21,96 %
SLO 3,66 %
EVROPA 16,40 %
ZDA 1,90 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 64,50 %
DENAR - DEPOZITI 13,54 %

Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce  - Evropa, Japonska.

Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 31. 8. 2023

Vrsta papirja delež
DELNICE 16,90 %
SLO 0,00 %
EVROPA 10,80 %
ZDA 6,10 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 57,17 %
DENAR - DEPOZITI 25,93 %

Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.