Donosnost

Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.

Pregled tekočih donosov in donosov po letih

Pokojninska varčevanja Letos 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
PPZ- strateški -7,51 % 7,22 % 2,67 % 7,74 % 2,51 % 1,94 % 8,28 % 4,67 %
PPZ - dinamični1 -4,18 % 8,54 % 5,89 % 9,08 % 10,64 % 3,23 % 12,49 % 22,85 %
RPZ2 ---2 n.p. n.p. n.p. 3,23 % 3,35 % 3,73 % 5,78 %
IPZ - mladi5 / 11,16 % 1,62 % 19,98 % -8,59 % 9,58 % 14,93 % -11,83 %
IPZ - izkušeni5 / 16,76 % 3,22 % 20,87 % -6,74 % 6,96 % 14,36 % -8,05 %
IPZ - zreli6 / 16,79 % 3,91 % 20,67 % -6,83 % 6,21 % 12,42 % -5,22 %
IPZ - pospešeni3 / 10,71 % 7,47 % 20,95 % -9,62 % 13,03 % 10,91 % -3,44 %
IPZ - zmerni3 / 15,59 % 2,95 % 10,92 % -1,36 % 1,71 % 0,22 % 3,46 %
IPZ - pospešeni4 -17,98 % 21,65 % -0,68 % 24,52 % -10,92 % 10,55 % 11,29 % n.p.
IPZ - zmerni4 -14,83 % 11,73 % 0,34 % 13,77 % -6,61 % 1,03 % 5,67 % n.p.

Podatki za datum: 31.12.2022

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.12.2022 -0,73 % -2,10 % -7,51 % 1,82 % 12,45 %
PPZ - dinamični1 31.12.2022 -0,08 % -1,34 % -4,18 % 10,13 % 32,91 %
RPZ2 31.12.20212 - - - - - - n.p. n.p. n.p.
IPZ - pospešeni4 31.12.2022 -6,69 % -7,95 % -10,98 % 9,50 % 15,13 %
IPZ - zmerni4 31.12.2022 -6,56 % -7,07 % -10,04 % 0,48 % 4,29 %

1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Ne tržimo. Donos se pripisuje enkrat letno.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).

  • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
  • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
  • IPZ: Investicijsko pokojninsko zavarovanje

Arhiv: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009