Donosnost

Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.

Pregled tekočih donosov in donosov po letih

Pokojninska varčevanja Letos 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
PPZ- strateški 7,22 % 2,67 % 7,74 % 2,51 % 1,94 % 8,28 % 4,67 % 14,38 %
PPZ - dinamični1 8,53 % 5,89 % 9,08 % 10,64 % 3,23 % 12,49 % 22,85 % 48,32 %
RPZ2 ---2 n.p. n.p. 3,23 % 3,35 % 3,73 % 5,78 % 5,91 %
IPZ - mladi 11,16 % 1,62 % 19,98 % -8,59 % 9,58 % 14,93 % -11,83 % 14,25 %
IPZ - izkušeni 16,76 % 3,22 % 20,87 % -6,74 % 6,96 % 14,36 % -8,05 % 12,83 %
IPZ - zreli 16,79 % 3,91 % 20,67 % -6,83 % 6,21 % 12,42 % -5,22 % 12,15 %
IPZ - pospešeni3 10,71 % 7,47 % 20,95 % -9,62 % 13,03 % 10,91 % -3,44 % 7,54 %
IPZ - zmerni3 15,59 % 2,95 % 10,92 % -1,36 % 1,71 % 0,22 % 3,46 % 13,56 %
IPZ - pospešeni4 21,65 % -0,68 % 24,52 % -10,92 % 10,55 % 11,29 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 11,73 % 0,34 % 13,77 % -6,61 % 1,03 % 5,67 % n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.12.2021

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.12.2021 1,33 % 2,20 % 7,22 % 18,61 % 23,95 %
PPZ - dinamični1 31.12.2021 2,99 % 3,47 % 8,53 % 25,36 % 43,18 %
RPZ2 31.12.20202 - - - - - - 2,56 % 9,15 % 13,00 %
IPZ - pospešeni3 31.12.2021 5,13 % 0,98 % 10,71 % 43,91 % 47,02 %
IPZ - zmerni3 31.12.2021 7,99 % 8,64 % 15,59 % 31,99 % 32,42 %
IPZ - mladi 31.12.2021 2,67 % 0,11 % 11,16 % 35,53 % 35,75 %
IPZ - izkušeni 31.12.2021 4,83 % 3,67 % 16,76 % 45,66 % 45,29 %
IPZ - zreli 31.12.2021 5,16 % 3,84 % 16,79 % 46,44 % 44,91 %
IPZ - pospešeni4 31.12.2021 7,38 % 7,07 % 21,65 % 50,45 % 48,17 %
IPZ - zmerni4 31.12.2021 3,88 % 4,48 % 11,73 % 27,55 % 20,34 %

1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Ne tržimo. Donos se pripisuje enkrat letno.
3 Prvotna naložbena politika.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).

Opombe:

 • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
 • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
  (to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12. 2019)
 • n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja

Arhiv: 2021 |2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009