Donosnost

Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.

Pregled tekočih donosov in donosov po letih

Pokojninska varčevanja Letos 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PPZ- strateški -1,02 % 7,74 % 2,51 % 1,94 % 8,28 % 4,67 % 14,38 % 7,37 %
PPZ - dinamični1 4,76 % 9,08 % 10,64 % 3,23 % 12,49 % 22,85 % 48,32 % n.p.
RPZ2 ---2 3,23 % 3,35 % 3,73 % 5,78 % 5,91 % 9,83 % 7,23 %
IPZ - mladi -6,29 % 19,98 % -8,59 % 9,58 % 14,93 % -11,83 % 14,25 % 5,06 %
IPZ - izkušeni -4,03 % 20,87 % -6,74 % 6,96 % 14,36 % -8,05 % 12,83 % 2,83 %
IPZ - zreli -2,80 % 20,67 % -6,83 % 6,21 % 12,42 % -5,22 % 12,15 % 3,08 %
IPZ - pospešeni3 -1,81 % 20,95 % -9,62 % 13,03 % 10,91 % -3,44 % 7,54 % -10,80 %
IPZ - zmerni3 -0,14 % 10,92 % -1,36 % 1,71 % 0,22 % 3,46 % 13,56 % -3,79 %
IPZ - pospešeni4 -10,07 % 24,52 % -10,92 % 10,55 % 11,29 % n.p. n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 -7,12 % 13,77 % -6,61 % 1,03 % 5,67 % n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 30.9.2020

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.9.2020 1,87 % 6,61 % 0,37 % 8,92 % 22,29 %
PPZ - dinamični1 30.9.2020 1,93 % 4,81 % 5,51 % 27,88 % 51,21 %
RPZ2 31.12.20192 - - - - - - 3,23 % 10,66 % 23,97 %
IPZ - pospešeni3 30.9.2020 5,05 % 19,67 % 5,34 % 12,27 % 40,61 %
IPZ - zmerni3 30.9.2020 2,30 % 10,05 % 1,44 % 9,74 % 16,26 %
IPZ - mladi 30.9.2020 3,55 % 17,63 % 0,51 % 4,69 % 32,09 %
IPZ - izkušeni 30.9.2020 3,65 % 18,15 % 2,06 % 9,92 % 36,21 %
IPZ - zreli 30.9.2020 3,68 % 17,30 % 3,03 % 10,80 % 35,33 %
IPZ - pospešeni4 30.9.2020 2,46 % 15,84 % -4,36 % 3,33 % n.p.
IPZ - zmerni4 30.9.2020 1,90 % 9,68 % -5,30 % 0,04 % n.p.

1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Ne tržimo. Donos se pripisuje enkrat letno.
3 Prvotna naložbena politika.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).

Opombe:

 • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
 • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
  (to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12. 2019)
 • n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja

Arhiv: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009