Donosnost

Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.

Pregled tekočih donosov in donosov po letih

Pokojninska varčevanja Letos 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PPZ- strateški -0,88 % 7,74 % 2,51 % 1,94 % 8,28 % 4,67 % 14,38 % 7,37 %
PPZ - dinamični1 3,90 % 9,08 % 10,64 % 3,23 % 12,49 % 22,85 % 48,32 % n.p.
RPZ2 ---2 3,23 % 3,35 % 3,73 % 5,78 % 5,91 % 9,83 % 7,23 %
IPZ - mladi -5,27 % 19,98 % -8,59 % 9,58 % 14,93 % -11,83 % 14,25 % 5,06 %
IPZ - izkušeni -2,88 % 20,87 % -6,74 % 6,96 % 14,36 % -8,05 % 12,83 % 2,83 %
IPZ - zreli -1,61 % 20,67 % -6,83 % 6,21 % 12,42 % -5,22 % 12,15 % 3,08 %
IPZ - pospešeni3 -1,60 % 20,95 % -9,62 % 13,03 % 10,91 % -3,44 % 7,54 % -10,80 %
IPZ - zmerni3 -0,01 % 10,92 % -1,36 % 1,71 % 0,22 % 3,46 % 13,56 % -3,79 %
IPZ - pospešeni4 -9,07 % 24,52 % -10,92 % 10,55 % 11,29 % n.p. n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 -6,00 % 13,77 % -6,61 % 1,03 % 5,67 % n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.8.2020

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.8.2020 2,97 % 0,24 % 0,78 % 9,23 % 21,47 %
PPZ - dinamični1 31.8.2020 2,16 % 3,36 % 4,91 % 27,91 % 52,50 %
RPZ2 31.12.20192 - - - - - - 3,23 % 8,55 % 13,49 %
IPZ - pospešeni3 31.8.2020 10,02 % 5,34 % 8,55 % 5,22 % 36,59 %
IPZ - zmerni3 31.8.2020 2,70 % 4,46 % 2,19 % 11,17 % 13,97 %
IPZ - mladi 31.8.2020 9,06 % 1,79 % 4,46 % 5,23 % 29,34 %
IPZ - izkušeni 31.8.2020 8,35 % 3,83 % 6,13 % 11,45 % 33,60 %
IPZ - zreli 31.8.2020 8,24 % 4,87 % 7,18 % 12,77 % 32,88 %
IPZ - pospešeni4 31.8.2020 6,75 % 1,65 % 0,46 % 7,96 % n.p.
IPZ - zmerni4 31.8.2020 5,19 % -0,91 % -2,65 % 2,25 % n.p.

1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Ne tržimo. Donos se pripisuje enkrat letno.
3 Prvotna naložbena politika.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).

Opombe:

 • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
 • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
  (to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12. 2019)
 • n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja

Arhiv: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009