Donosnost

Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.

Pregled tekočih donosov in donosov po letih

Pokojninska varčevanja Letos 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
PPZ- strateški 3,88 % 6,20 % -7,51 % 7,22 % 2,67 % 7,74 % 2,51 % 1,94 %
PPZ - dinamični1 4,20 % 7,36 % -4,18 % 8,54 % 5,89 % 9,08 % 10,64 % 3,23 %
RPZ2 ---2 ---2 ---2 n.p. n.p. n.p. 3,23 % 3,35 %
IPZ - mladi5 / / / 11,16 % 1,62 % 19,98 % -8,59 % 9,58 %
IPZ - izkušeni5 / / / 16,76 % 3,22 % 20,87 % -6,74 % 6,96 %
IPZ - zreli6 / / / 16,79 % 3,91 % 20,67 % -6,83 % 6,21 %
IPZ - pospešeni3 / / / 10,71 % 7,47 % 20,95 % -9,62 % 13,03 %
IPZ - zmerni3 / / / 15,59 % 2,95 % 10,92 % -1,36 % 1,71 %
IPZ - pospešeni4 9,56 % 22,86 % -17,98 % 21,65 % -0,68 % 24,52 % -10,92 % 10,55 %
IPZ - zmerni4 5,09 % 12,45 % -14,83 % 11,73 % 0,34 % 13,77 % -6,61 % 1,03 %

Podatki za datum: 31.3.2024

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.3.2024 3,88 % 6,94 % 8,72 % 7,02 % 17,01 %
PPZ - dinamični1 31.3.2024 4,20 % 7,46 % 10,66 % 13,42 % 29,09 %
RPZ2 31.12.20212 - - - - - - n.p. n.p. n.p.
IPZ - pospešeni4 31.3.2024 9,56 % 16,42 % 24,14 % 24,63 % 48,64 %
IPZ - zmerni4 31.3.2024 5,09 % 12,74 % 14,18 % 7,39 % 19,83 %

1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Ne tržimo. Donos se pripisuje enkrat letno.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).

  • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
  • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
  • IPZ: Investicijsko pokojninsko zavarovanje

Arhiv: 2024 |2023 |2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009