Donosnost

Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.

Pregled tekočih donosov in donosov po letih

Pokojninska varčevanja Letos 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PPZ- strateški 5,97 % 2,51 % 1,94 % 8,28 % 4,67 % 14,38 % 7,37 % 10,02 %
PPZ - dinamični1 8,03 % 10,64 % 3,23 % 12,49 % 22,85 % 48,32 % n.p. n.p.
RPZ2 ---2 --- 3,73 % 5,78 % 5,91 % 9,83 % 7,23 % 5,35 %
IPZ - mladi 8,81 % -8,59 % 9,58 % 14,93 % -11,83 % 14,25 % 5,06 % 7,38 %
IPZ - izkušeni 10,61 % -6,74 % 6,96 % 14,36 % -8,05 % 12,83 % 2,83 % 8,82 %
IPZ - zreli 10,78 % -6,83 % 6,21 % 12,42 % -5,22 % 12,15 % 3,08 % 8,70 %
IPZ - pospešeni3 9,64 % -9,62 % 13,03 % 10,91 % -3,44 % 7,54 % -10,80 % 8,78 %
IPZ - zmerni3 8,53 % -1,36 % 1,71 % 0,22 % 3,46 % 13,56 % -3,79 % 0,58 %
IPZ - pospešeni4 12,71 % -10,92 % 10,55 % 11,29 % n.p. n.p. n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 9,84 % -6,61 % 1,03 % 5,67 % n.p. n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.8.2019

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.8.2019 1,86 % 3,18 % 5,63 % 14,25 % 28,23 %
PPZ - dinamični1 31.8.2019 1,91 % 5,39 % 9,31 % 27,36 % 88,93 %
RPZ2 31.12.20182 - - - - - - n.p. n.p. n.p.
IPZ - pospešeni3 31.8.2019 1,13 % 0,56 % 0,06 % 16,17 % 17,84 %
IPZ - zmerni3 31.8.2019 5,02 % 4,73 % 4,59 % 8,99 % 18,48 %
IPZ - mladi 31.8.2019 2,06 % 1,21 % -1,83 % 15,31 % 8,19 %
IPZ - izkušeni 31.8.2019 2,89 % 2,61 % -0,92 % 17,80 % 15,03 %
IPZ - zreli 31.8.2019 2,79 % 2,92 % -0,55 % 16,78 % 17,24 %
IPZ - pospešeni4 31.8.2019 3,36 % 2,61 % -0,98 % 20,84 % n.p.
IPZ - zmerni4 31.8.2019 3,66 % 4,06 % 3,37 % 5,73 % n.p.

1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Ne tržimo. Donos se pripisuje enkrat letno.
3 Prvotna naložbena politika.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).

Opombe:

 • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
 • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
  (to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12. 2017)
 • n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja

Arhiv: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 20142013201220112010 | 2009