Donosnost

Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.

Pregled tekočih donosov in donosov po letih

Pokojninska varčevanja Letos 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
PPZ- strateški 3,96 % 2,67 % 7,74 % 2,51 % 1,94 % 8,28 % 4,67 % 14,38 %
PPZ - dinamični1 4,24 % 5,89 % 9,08 % 10,64 % 3,23 % 12,49 % 22,85 % 48,32 %
RPZ2 ---2 n.p. 3,23 % 3,35 % 3,73 % 5,78 % 5,91 % 9,83 %
IPZ - mladi 7,94 % 1,62 % 19,98 % -8,59 % 9,58 % 14,93 % -11,83 % 14,25 %
IPZ - izkušeni 9,61 % 3,22 % 20,87 % -6,74 % 6,96 % 14,36 % -8,05 % 12,83 %
IPZ - zreli 9,43 % 3,91 % 20,67 % -6,83 % 6,21 % 12,42 % -5,22 % 12,15 %
IPZ - pospešeni3 6,32 % 7,47 % 20,95 % -9,62 % 13,03 % 10,91 % -3,44 % 7,54 %
IPZ - zmerni3 3,40 % 2,95 % 10,92 % -1,36 % 1,71 % 0,22 % 3,46 % 13,56 %
IPZ - pospešeni4 10,47 % -0,68 % 24,52 % -10,92 % 10,55 % 11,29 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 6,26 % 0,34 % 13,77 % -6,61 % 1,03 % 5,67 % n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.5.2021

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.5.2021 2,98 % 4,85 % 10,89 % 16,93 % 28,20 %
PPZ - dinamični1 31.5.2021 2,93 % 4,27 % 8,54 % 25,60 % 46,90 %
RPZ2 31.12.20192 - - - - - - 3,23 % 10,66 % 23,97 %
IPZ - pospešeni3 31.5.2021 1,16 % 9,57 % 27,76 % 23,62 % 59,53 %
IPZ - zmerni3 31.5.2021 5,37 % 3,72 % 9,33 % 18,01 % 20,96 %
IPZ - mladi 31.5.2021 3,17 % 11,79 % 26,28 % 17,76 % 49,01 %
IPZ - izkušeni 31.5.2021 5,47 % 13,06 % 26,20 % 24,12 % 54,21 %
IPZ - zreli 31.5.2021 5,57 % 12,40 % 25,08 % 25,06 % 51,37 %
IPZ - pospešeni4 31.5.2021 7,83 % 13,91 % 28,81 % 21,97 % 45,40 %
IPZ - zmerni4 31.5.2021 4,79 % 8,01 % 19,33 % 14,95 % 20,39 %

1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Ne tržimo. Donos se pripisuje enkrat letno.
3 Prvotna naložbena politika.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).

Opombe:

 • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
 • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
  (to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12. 2019)
 • n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja

Arhiv: 2021 |2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009