Donosnost 2017

Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.

Podatki za datum: 31.12.2017

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.12.2017 -0,37 % 0,79 % 1,94 % 15,54 % 41,90 %
PPZ - dinamični1 31.12.2017 1,14 % 4,71 % 3,23 % 42,65 % n.p.
RPZ2 31.12.20162 - - - - - - 5,78 % 23,04 % 39,00 %
IPZ - pospešeni3 31.12.2017 4,59 % 8,33 % 13,03 % 21,06 % 16,13 %
IPZ - zmerni3 31.12.2017 0,44 % 0,32 % 1,71 % 5,46 % 15,23 %
IPZ - mladi 31.12.2017 1,87 % 3,71 % 9,58 % 11,04 % 33,29 %
IPZ - izkušeni 31.12.2017 1,61 % 3,15 % 6,96 % 12,47 % 30,49 %
IPZ - zreli 31.12.2017 1,40 % 2,87 % 6,21 % 13,17 % 30,83 %
IPZ - pospešeni4 31.12.2017 3,58 % 5,93 % 10,55 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 31.12.2017 1,37 % 1,77 % 1,03 % n.p. n.p.

Podatki za datum: 30.11.2017

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.11.2017 -0,67 % 0,45 % 3,43 % 15,07 % 42,03 %
PPZ - dinamični1 30.11.2017 1,51 % 6,68 % 3,75 % 38,34 % n.p.
RPZ 31.12.20162 - - - - - - 5,78 % 23,04 % 39,00 %
IPZ - pospešeni3 30.11.2017 -2,98 % 6,89 % 12,88 % 18,68 % 15,97 %
IPZ - zmerni3 30.11.2017 2,38 % 0,41 % 4,64 % 6,20 % 14,70 %
IPZ - mladi 30.11.2017 0,75 % 0,99 % 11,61 % 6,76 % 35,26 %
IPZ - izkušeni 30.11.2017 1,54 % 0,63 % 9,69 % 8,95 % 32,37 %
IPZ - zreli 30.11.2017 1,73 % 0,50 % 8,83 % 10,80 % 30,99 %
IPZ - pospešeni4 30.11.2017 6,13 % 4,09 % 13,62 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 30.11.2017 2,23 % 0,13 % 2,26 % n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.10.2017

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.10.2017 1,31 % 2,15 % 4,75 % 17,29 % 45,67 %
PPZ - dinamični1 31.10.2017 3,95 % 8,77 % 4,20 % 44,92 % n.p.
RPZ 31.12.20162 - - - - - - 5,78 % 23,04 % 39,00 %
IPZ - pospešeni3 31.10.2017 6,13 % 7,24 % 14,75 % 21,57 % 15,78 %
IPZ - zmerni3 31.10.2017 1,69 % 0,25 % 3,69 % 8,93 % 14,31 %
IPZ - mladi 31.10.2017 2,53 % 3,64 % 12,73 % 10,28 % 37,09 %
IPZ - izkušeni 31.10.2017 2,53 % 2,29 % 10,92 % 12,35 % 35,75 %
IPZ - zreli 31.10.2017 2,77 % 2,15 % 10,69 % 14,55 % 33,20 %
IPZ - pospešeni4 31.10.2017 6,68 % 6,60 % 19,79 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 31.10.2017 2,57 % 0,61 % 4,55 % n.p. n.p.

Podatki za datum: 30.9.2017

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.9.2017 1,16 % 0,30 % 4,60 % 17,55 % 46,81 %
PPZ - dinamični1 30.9.2017 3,52 % 3,10 % 3,48 % 45,97 % n.p.
RPZ 31.12.20162 - - - - - - 5,78 % 23,04 % 39,00 %
IPZ - pospešeni3 30.9.2017 3,57 % 1,37 % 10,93 % 15,46 % 9,53 %
IPZ - zmerni3 30.9.2017 -0,12 % -0,61 % 1,69 % 8,06 % 11,92 %
IPZ - mladi 30.9.2017 1,81 % 0,22 % 11,34 % 5,77 % 30,92 %
IPZ - izkušeni 30.9.2017 1,51 % -0,63 % 10,18 % 8,44 % 30,92 %
IPZ - zreli 30.9.2017 1,46 % -0,64 % 9,80 % 10,88 % 29,78 %
IPZ - pospešeni4 30.9.2017 2,26 % 2,78 % 16,12 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 30.9.2017 0,39 % -1,97 % 1,75 % n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.8.2017

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.8.2017 1,12 % -1,89 % 5,40 % 18,30 % 48,31 %
PPZ - dinamični1 31.8.2017 5,09 % -2,82 % 4,47 % 54,97 % n.p.
RPZ 31.12.20162 - - - - - - 5,78 % 23,04 % 39,00 %
IPZ - pospešeni3 31.8.2017 10,17 % 9,00 % 19,85 % 21,57 % 16,66 %
IPZ - zmerni3 31.8.2017 -1,92 % -2,13 % 0,18 % 8,90 % 10,34 %
IPZ - mladi 31.8.2017 0,23 % -0,03 % 14,47 % 7,40 % 33,96 %
IPZ - izkušeni 31.8.2017 -0,90 % -1,66 % 12,17 % 9,53 % 32,40 %
IPZ - zreli 31.8.2017 -1,20 % -1,63 % 11,00 % 11,43 % 30,31 %
IPZ - pospešeni4 31.8.2017 -1,93 % 0,89 % 12,45 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 31.8.2017 -2,05 % -3,51 % 0,67 % n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.7.2017

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.7.2017 0,83 % 0,03 % 6,53 % 19,57 % 47,95 %
PPZ - dinamični1 31.7.2017 4,63 % -1,90 % 3,93 % 59,23 % n.p.
RPZ 31.12.20162 - - - - - - 5,78 % 23,04 % 39,00 %
IPZ - pospešeni3 31.7.2017 1,04 % 4,44 % 13,16 % 16,35 % 6,22 %
IPZ - zmerni3 31.7.2017 -1,41 % 1,28 % -0,15 % 12,29 % 9,19 %
IPZ - mladi 31.7.2017 1,07 % 4,98 % 16,38 % 11,79 % 33,64 %
IPZ - izkušeni 31.7.2017 -0,23 % 3,21 % 14,07 % 14,11 % 30,93 %
IPZ - zreli 31.7.2017 -0,60 % 2,96 % 12,58 % 15,84 % 30,77 %
IPZ - pospešeni4 31.7.2017 -0,07 % 3,98 % 13,90 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 31.7.2017 -1,91 % -0,78 % 0,85 % n.p. n.p.

Podatki za datum: 30.6.2017

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.6.2017 -0,85 % 1,14 % 7,67 % 19,90 % 48,93 %
PPZ - dinamični1 30.6.2017 -0,41 % -1,41 % 4,39 % 61,37 % n.p.
RPZ 31.12.20162 - - - - - - 5,78 % 23,04 % 39,00 %
IPZ - pospešeni3 30.6.2017 -2,12 % 4,34 % 15,74 % 17,49 % 9,20 %
IPZ - zmerni3 30.6.2017 -0,49 % 1,39 % 3,43 % 14,54 % 12,25 %
IPZ - mladi 30.6.2017 -1,56 % 5,66 % 19,19 % 12,65 % 33,59 %
IPZ - izkušeni 30.6.2017 -2,11 % 3,69 % 18,03 % 15,27 % 31,46 %
IPZ - zreli 30.6.2017 -2,06 % 3,25 % 16,37 % 16,49 % 32,36 %
IPZ - pospešeni4 30.6.2017 0,51 % 4,36 % 18,64 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 30.6.2017 -2,35 % -0,73 % 3,81 % n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.5.2017

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.5.2017 -2,98 % 2,97 % 7,77 % 22,21 % 49,82 %
PPZ - dinamični1 31.5.2017 -7,53 % -2,74 % 2,86 % 70,31 % n.p.
RPZ 31.12.20152 - - - - - - 5,91 % 24,73 % 36,10 %
IPZ - pospešeni3 31.5.2017 -1,07 % 5,61 % 18,50 % 18,66 % 12,26 %
IPZ - zmerni3 31.5.2017 -0,21 % 4,21 % 4,21 % 16,20 % 14,27 %
IPZ - mladi 31.5.2017 -0,26 % 10,52 % 22,02 % 18,08 % 40,79 %
IPZ - izkušeni 31.5.2017 -0,77 % 9,01 % 19,86 % 20,22 % 36,45 %
IPZ - zreli 31.5.2017 -0,43 % 8,28 % 17,57 % 20,75 % 36,18 %
IPZ - pospešeni4 31.5.2017 2,88 % 9,16 % 13,80 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 31.5.2017 -1,49 % 2,13 % 5,97 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 30.4.2017 1,15 % 3,92 % 7,18 % n.p. n.p.

Podatki za datum: 30.4.2017

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.4.2017 -0,79 % 2,55 % 7,92 % 24,21 % 49,03 %
PPZ - dinamični1 30.4.2017 -6,24 % -4,19 % 3,15 % 78,12 % n.p.
RPZ 31.12.20152 - - - - - - 5,91 % 24,73 % 36,10 %
IPZ - pospešeni3 30.4.2017 3,37 % 7,01 % 21,92 % 23,68 % 11,51 %
IPZ - zmerni3 30.4.2017 2,73 % 3,43 % 6,28 % 19,01 % 13,32 %
IPZ - mladi 30.4.2017 3,87 % 8,77 % 22,74 % 21,67 % 30,40 %
IPZ - izkušeni 30.4.2017 3,45 % 8,44 % 21,67 % 24,22 % 31,14 %
IPZ - zreli 30.4.2017 3,58 % 8,36 % 19,45 % 23,16 % 33,98 %
IPZ - pospešeni4 30.4.2017 4,05 % 12,37 % 17,34 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 30.4.2017 1,15 % 3,92 % 7,18 % n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.3.2017

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.3.2017 2,02 % 4,29 % 10,58 % 27,92 % 51,02 %
PPZ - dinamični1 31.3.2017 -1,00 % 0,37 % 9,82 % 84,27 % n.p.
RPZ 31.12.20152 - - - - - - 5,91 % 24,73 % 36,10 %
IPZ - pospešeni3 31.3.2017 6,60 % 9,43 % 23,29 % 24,96 % 14,16 %
IPZ - zmerni3 31.3.2017 1,88 % 2,31 % 5,91 % 19,23 % 13,42 %
IPZ - mladi 31.3.2017 7,34 % 11,10 % 22,46 % 22,73 % 28,92 %
IPZ - izkušeni 31.3.2017 5,93 % 10,88 % 21,81 % 24,93 % 30,68 %
IPZ - zreli 31.3.2017 5,42 % 10,51 % 19,81 % 23,85 % 33,75 %
IPZ - pospešeni4 31.3.2017 3,84 % 12,98 % 16,04 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 31.3.2017 1,66 % 3,79 % 8,10 % n.p. n.p.

Podatki za datum: 28.2.2017

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 28.2.2017 6,13 % 7,43 % 15,39 % 31,59 % 55,47 %
PPZ - dinamični1 28.2.2017 5,18 % 7,50 % 16,38 % 113,44 % n.p.
RPZ 31.12.20152 - - - - - - 5,91 % 24,73 % 36,10 %
IPZ - pospešeni3 28.2.2017 6,75 % 9,95 % 28,92 % 24,19 % 12,25 %
IPZ - zmerni3 28.2.2017 4,43 % 2,36 % 6,76 % 19,02 % 13,66 %
IPZ - mladi 28.2.2017 10,81 % 14,50 % 32,15 % 26,50 % 27,72 %
IPZ - izkušeni 28.2.2017 9,85 % 14,07 % 30,04 % 27,34 % 31,91 %
IPZ - zreli 28.2.2017 8,75 % 12,84 % 26,92 % 24,60 % 35,96 %
IPZ - pospešeni4 28.2.2017 6,11 % 11,45 % 13,93 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 28.2.2017 3,67 % 4,33 % 8,06 % n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.1.2017

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.1.2017 3,37 % 6,50 % 12,12 % 30,54 % 53,31 %
PPZ - dinamični1 31.1.2017 2,18 % 5,94 % 13,39 % n.p. n.p.
RPZ 31.12.20152 - - - - - - 5,91 % 24,73 % 36,10 %
IPZ - pospešeni3 31.1.2017 3,53 % 8,34 % 23,59 % 21,62 % 10,98 %
IPZ - zmerni3 31.1.2017 0,68 % -1,42 % 2,45 % 17,06 % 11,08 %
IPZ - mladi 31.1.2017 4,72 % 10,86 % 25,37 % 22,40 % 25,34 %
IPZ - izkušeni 31.1.2017 4,82 % 10,52 % 23,78 % 22,88 % 28,94 %
IPZ - zreli 31.1.2017 4,62 % 9,35 % 21,14 % 21,00 % 32,15 %
IPZ - pospešeni4 31.1.2017 8,00 % 9,54 % n.p. n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 31.1.2017 2,74 % 1,64 % n.p. n.p. n.p.

1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Donos se pripisuje enkrat letno.
3 Prvotna naložbena politika.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).

Opombe:

 • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
 • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje z investicijsko politiko za mlade (20-letniki)
 • IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje z investicijsko politiko za izkušene (35-letniki)
 • IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje z investicijsko politiko za zrele (50-letniki)
 • IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje s sestavljenim naborom naložb Pospešeni
 • IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje s sestavljenim naborom naložb Zmerni
 • - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
  (to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12. 2016)
 • n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja

Arhiv: 2024 |2023 |2022 |2021 |2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009