Donosnost 2010

Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.

Podatki za datum: 31.12.2010

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2010 - - - - - - 3,58 %* 19,98 %* 33,24 %*
PPZ 31.12.2010 -0,21 % 2,36 % 5,10 % n.p. n.p.
IPZ - mladi 31.12.2010 9,20 % 12,60 % 10,92 % n.p. n.p.
IPZ - izkušeni 31.12.2010 6,44 % 9,25 % 11,56 % n.p. n.p.
IPZ - zreli 31.12.2010 1,92 % 3,41 % 4,29 % n.p. n.p.
IPZ - pospešeni 31.12.2010 1,80 % 4,15 % n.p. n.p. n.p.
IPZ - zmerni 31.12.2010 0,59 % -1,77 % n.p. n.p. n.p.

* Podatek (še) ne vsebuje pripisanega dobička za leto 2010, ki se bo pripisal po sklepu skupščine SOP-a v mesecu maju 2011.

Podatki za datum: 30.11.2010

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2009 - - - - - - 7,37 % 21,62 % 40,94 %
PPZ 30.11.2010 -0,17 % 1,56 % 5,30 % n.p. n.p.
IPZ - mladi 30.11.2010 6,88 % 4,59 % 11,20 % n.p. n.p.
IPZ - izkušeni 30.11.2010 6,22 % 5,26 % 11,92 % n.p. n.p.
IPZ - zreli 30.11.2010 1,71 % 1,18 % 4,47 % n.p. n.p.
IPZ - pospešeni 30.11.2010 1,32 % n.p. n.p. n.p. n.p.
IPZ - zmerni 30.11.2010 -1,03 % n.p. n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.10.2010

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2009 - - - - - - 7,37 % 21,62 % 40,94 %
PPZ 31.10.2010 0,38 % 0,70 % 6,08 % n.p. n.p.
IPZ - mladi 31.10.2010 2,30 % -2,41 % 8,72 % n.p. n.p.
IPZ - izkušeni 31.10.2010 3,16 % 0,53 % 8,89 % n.p. n.p.
IPZ - zreli 31.10.2010 2,45 % 0,38 % 4,36 % n.p. n.p.
IPZ - pospešeni 31.10.2010 2,41 % n.p. n.p. n.p. n.p.
IPZ - zmerni 31.10.2010 -1,04 % n.p. n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 30.09.2010

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2009 - - - - - - 7,37 % 21,62 % 40,94 %
PPZ 30.09.2010 2,58 % 2,68 % 6,43 % n.p. n.p.
IPZ - mladi 30.09.2010 3,12 % -3,95 % 3,99 % n.p. n.p.
IPZ - izkušeni 30.09.2010 2,64 % -0,51 % 4,09 % n.p. n.p.
IPZ - zreli 30.09.2010 1,46 % -0,91 % n.p. n.p. n.p.
IPZ - pospešeni 30.09.2010 2,30 % n.p. n.p. n.p. n.p.
IPZ - zmerni 30.09.2010 -2,35 % n.p. n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.08.2010

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2009 - - - - - - 7,37 % 21,62 % 40,94 %
PPZ 31.08.2010 1,73 % 3,62 % 7,30 % n.p. n.p.
IPZ - mladi 31.08.2010 -2,14 % 0,42 % 4,47 % n.p. n.p.
IPZ - izkušeni 31.08.2010 -0,90 % 2,40 % n.p. n.p. n.p.
IPZ - zreli 31.08.2010 -0,52 % 0,61 % n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.07.2010

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2009 - - - - - - 7,37 % 21,62 % 40,94 %
PPZ 31.07.2010 0,32 % 4,11 % 8,09 % n.p. n.p.
IPZ - mladi 31.07.2010 -4,61 % 3,97 % 8,55 % n.p. n.p.
IPZ - izkušeni 31.07.2010 -2,55 % 5,39 % n.p. n.p. n.p.
IPZ - zreli 31.07.2010 -2,02 % 0,93 % n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 30.06.2010

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2009 - - - - - - 7,37 % 21,62 % 40,94 %
PPZ 30.06.2010 0,09 % 2,67 % 7,74 % n.p. n.p.
IPZ - mladi 30.06.2010 -6,85 % -1,49 % 13,57 % n.p. n.p.
IPZ - izkušeni 30.06.2010 -3,07 % 2,11 % n.p. n.p. n.p.
IPZ - zreli 30.06.2010 -2,33 % 0,85 % n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.05.2010

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2009 - - - - - - 7,37 % 21,62 % 40,94 %
PPZ 31.05.2010 1,87 % 3,69 % 8,51 % n.p. n.p.
IPZ - mladi 31.05.2010 2,61 % 6,32 % 16,18 % n.p. n.p.
IPZ - izkušeni 31.05.2010 3,33 % 6,33 % n.p. n.p. n.p.
IPZ - zreli 31.05.2010 1,14 % 3,25 % n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 30.04.2010

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2009 - - - - - - 7,37 % 21,62 % 40,94 %
PPZ 30.04.2010 3,78 % 5,34 % 11,27 % n.p. n.p.
IPZ - mladi 30.04.2010 8,99 % 11,41 % 22,42 % n.p. n.p.
IPZ - izkušeni 30.04.2010 8,15 % 8,31 % n.p. n.p. n.p.
IPZ - zreli 30.04.2010 3,01 % 3,97 % n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.03.2010

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2009 - - - - - - 7,37 % 21,62 % 40,94 %
PPZ 31.03.2010 2,58 % 3,65 % 9,99 % n.p. n.p.
IPZ - mladi 31.03.2010 5,75 % 8,26 % n.p. n.p. n.p.
IPZ - izkušeni 31.03.2010 5,35 % 4,63 % n.p. n.p. n.p.
IPZ - zreli 31.03.2010 3,26 % n.p. n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 28.02.2010

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2009 - - - - - - 7,37 % 21,62 % 40,94 %
PPZ 28.02.2010 1,79 % 3,55 % 8,74 % n.p. n.p.
IPZ - mladi 28.02.2010 3,62 % 4,03 % n.p. n.p. n.p.
IPZ - izkušeni 28.02.2010 2,91 % n.p. n.p. n.p. n.p.
IPZ - zreli 28.02.2010 2,09 % n.p. n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.01.2010

Pokojninska varčevanja Stanje na dan 3-mesečna donosnost 6-mesečna donosnost 12-mesečna donosnost 36-mesečna donosnost 60-mesečna donosnost
RPZ 31.12.2009 - - - - - - 7,37 % 21,62 % 40,94 %
PPZ 31.01.2010 1,51 % 3,82 % 8,23 % n.p. n.p.
IPZ - mladi 31.01.2010 2,22 % 4,40 % n.p. n.p. n.p.
IPZ - izkušeni 31.01.2010 0,15 % n.p. n.p. n.p. n.p.
IPZ - zreli 31.01.2010 0,93 % n.p. n.p. n.p. n.p.

 

Opombe:

 • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
 • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje z investicijsko politiko za mlade (20-letniki)
 • IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje z investicijsko politiko za izkušene (35-letniki)
 • IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje z investicijsko politiko za zrele (50-letniki)
 • IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje s sestavljenim naborom naložb Pospešeni
 • IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje s sestavljenim naborom naložb Zmerni
 • - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
  (to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12.2009)
 • n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja

Arhiv: 2023 |2022 |2021 |2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009