Zavarovanja

S SOP-ovimi pokojninskimi zavarovanji lahko dosežete več ciljev.

Lahko samo varčujete, lahko pa se tudi zavarujete. Izberete lahko varčevanje za pokojnino ali drug namen, zase ali za svoje družinske člane (npr. otroke) Imate možnost izbrati različne načine plačevanja, ki jih skozi zavarovanje lahko spreminjate. Do privarčevanih sredstev lahko pridete hitro in enostavno.

Izbirate lahko med aktivnejšo oz. donosnejšo naložbeno politiko in naložbeno politiko z zajamčenim donosom. SOP ima dolgo tradicijo in izkušnje z investiranjem na finančnih trgih. Temu primerno dosega nadpovprečne donose ves čas delovanja.

SOP upravlja svoja zavarovanja v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem nadzor nad njim vrši MDDSZ. Poslovanje SOP-a nadzirajo redna zunanja revizija, skupščina in nadzorni svet.

Primerjava zavarovanj:

Lastnosti Prostovoljno Pokojninsko Zavarovanje Rentno Pokojninsko Zavarovanje Investicijsko Pokojninsko Zavarovanje
Namen pogodbe Varčevanje Zavarovanje Varčevanje
Način vplačila Mesečno, Četrtletno, polletno, letno, enkratno, dodatna plačila Mesečno, četrtletno, polletno, letno, enkratno Mesečno, Četrtletno, polletno, letno, enkratno, dodatna plačila
Upravičenec je lahko osebe, ki jih določi sklenitelj osebe, ki jih določi sklenitelj osebe, ki jih določi sklenitelj
Zavarovanje invalidnosti in/ali smrt Ne Da Ne
Delitev dobička Naložbeno tveganje Zajamčena donosnost +delitev dobička (najmanj 70%) Naložbeno tveganje
Pričakovana donosnost Nadpovprečena - visoka* Zmerna Povprečna
Tveganje Zmerno - visoko* Nizko Srednje - veliko*
Naložbe Delnice, obveznice, depoziti Delnice, obveznice, depoziti Indeksi delniških in obvezniških trgov
Način upravljanja Aktiven, visoka - nizka razpršenost* Aktiven, visoka razpršenost Pasiven, srednje velika razpršenost
Možnost prenosa v drugo zavarovanje Ne Ne Da
Možnost izbire naložbene politike Da Ne Da
Možnost izstopa Po enem letu in vseh plačanih premijah Kadarkoli po dveh letih in vseh plačanih premijah Po enem letu in vseh plačanih premijah
Stroški izstopa Nizki Visoki na začetku Nizki
Davki do 10 let od sklenitve 8,5% davka na zbrano vsoto in davek na dobiček po ZDoh (25% akontacija) 8,5% davka na zbrano vsoto in davek na dobiček po ZDoh (25% akontacija) 8,5% davka na zbrano vsoto in davek na dobiček po ZDoh (25% akontacija)
Davki po 10 letih od sklenitve Ni davčnih obveznosti Ni davčnih obveznosti Ni davčnih obveznosti
obveščanje 1 x letno pisno, 1 x letno po elektronski pošti, vpogled v stanje po spletu, razna obvestila na spletu 1 x letno pisno, 1 x letno po elektronski pošti, vpogled v stanje po spletu, razna obvestila na spletu 1 x letno pisno, 1 x letno po elektronski pošti, vpogled v stanje po spletu, razna obvestila na spletu

* odvisno od izbrane naložbene politike