Donosnost 2019

Podatki za datum: 31.3.2019

Pokojninska varčevanjaStanje na dan3-mesečna donosnost6-mesečna donosnost12-mesečna donosnost36-mesečna donosnost60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.3.2019 3,42 % 2,90 % 5,36 % 17,15 % 35,52 %
PPZ - dinamični1 31.3.2019 4,10 % 4,85 % 10,95 % 31,89 % 121,30 %
RPZ2 31.12.20172 - - - - - - 3,73 % 16,21 % 36,86 %
IPZ - pospešeni3 31.3.2019 14,22 % 4,08 % 7,10 % 34,95 % 36,79 %
IPZ - zmerni3 31.3.2019 5,36 % 0,59 % 7,55 % 9,88 % 23,71 %
IPZ - mladi 31.3.2019 10,02 % -0,33 % 3,17 % 25,72 % 26,00 %
IPZ - izkušeni 31.3.2019 10,50 % -0,94 % 6,05 % 26,74 % 29,99 %
IPZ - zreli 31.3.2019 10,33 % -1,05 % 5,77 % 24,08 % 28,27 %
IPZ - pospešeni4 31.3.2019 11,74 % -3,58 % 4,08 % 22,98 % n.p.
IPZ - zmerni4 31.3.2019 7,14 % 0,69 % 2,70 % 7,48 % n.p.

Podatki za datum: 28.2.2019

Pokojninska varčevanjaStanje na dan3-mesečna donosnost6-mesečna donosnost12-mesečna donosnost36-mesečna donosnost60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 28.2.2019 2,65 % 2,37 % 4,67 % 18,93 % 35,63 %
PPZ - dinamični1 28.2.2019 2,80 % 3,73 % 10,37 % 30,84 % 139,95 %
RPZ2 31.12.20172 - - - - - - 3,73 % 16,21 % 36,86 %
IPZ - pospešeni3 28.2.2019 1,43 % -0,50 % -2,06 % 35,44 % 30,48 %
IPZ - zmerni3 28.2.2019 -1,36 % -0,13 % 4,29 % 8,55 % 21,01 %
IPZ - mladi 28.2.2019 1,69 % -3,00 % -1,97 % 31,50 % 25,87 %
IPZ - izkušeni 28.2.2019 1,13 % -3,43 % 0,72 % 30,89 % 28,17 %
IPZ - zreli 28.2.2019 0,98 % -3,37 % 0,66 % 27,63 % 25,30 %
IPZ - pospešeni4 28.2.2019 1,39 % -3,51 % -0,24 % 20,39 % n.p.
IPZ - zmerni4 28.2.2019 1,89 % -0,67 % 0,02 % 5,23 % n.p.

Podatki za datum: 31.1.2019

Pokojninska varčevanjaStanje na dan3-mesečna donosnost6-mesečna donosnost12-mesečna donosnost36-mesečna donosnost60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.1.2019 1,65 % 1,55 % 3,88 % 17,25 % 36,52 %
PPZ - dinamični1 31.1.2019 2,08 % 3,39 % 11,11 % 29,52 % n.p.
RPZ2 31.12.20172 - - - - - - 3,73 % 16,21 % 36,86 %
IPZ - pospešeni3 31.1.2019 5,68 % -3,04 % -6,83 % 32,41 % 30,30 %
IPZ - zmerni3 31.1.2019 0,06 % -0,73 % 0,74 % 6,55 % 21,74 %
IPZ - mladi 31.1.2019 4,40 % -5,30 % -5,44 % 29,92 % 26,85 %
IPZ - izkušeni 31.1.2019 2,55 % -5,26 % -3,29 % 28,54 % 27,61 %
IPZ - zreli 31.1.2019 1,95 % -4,90 % -3,34 % 25,14 % 25,00 %
IPZ - pospešeni4 31.1.2019 -2,26 % -7,54 % -6,63 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 31.1.2019 0,78 % -2,37 % -2,38 % n.p. n.p.

1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Ne tržimo. Donos se pripisuje enkrat letno.
3 Prvotna naložbena politika.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).

Opombe:

 • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
 • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
  (to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12.2017)
 • n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja

Arhiv: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |2013 |2012 |2011 |2010 | 2009