Struktura naložb

Struktura portfelja PPZ strateški na dan 31. 5. 2019

Vrsta papirja delež
DELNICE 17,06 %
SLO 7,70 %
EVROPA 7,14 %
ZDA 0,00 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 2,22 %
OBVEZNICE 82,04 %
DENAR - DEPOZITI 0,90 %

Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce  - Evropa, Japonska.

Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 31. 5. 2019

Vrsta papirja delež
DELNICE 5,59 %
SLO 0,00 %
EVROPA 5,59 %
ZDA 0,00 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 7,60 %
DENAR - DEPOZITI 86,81 %

Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.