Struktura naložb

Struktura portfelja PPZ strateški na dan 31. 1. 2019

Vrsta papirja delež
DELNICE 20,59 %
SLO 6,22 %
EVROPA 7,85 %
ZDA 6,52 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 1,83 %
OBVEZNICE 52,89 %
DENAR - DEPOZITI 26,52 %

Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce  - Evropa, Japonska.

Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 31. 1. 2019

Vrsta papirja delež
DELNICE 5,03 %
SLO

0,00 %

EVROPA 5,03 %
ZDA 0,00 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 0,14 %
DENAR - DEPOZITI 94,83 %

Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.