Struktura naložb

Struktura portfelja PPZ strateški na dan 31. 5. 2024

Vrsta papirja delež
DELNICE 32,23 %
SLO 6,93 %
EVROPA 12,78 %
ZDA 12,53 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 57,54 %
DENAR - DEPOZITI 10,23 %

Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce  - Evropa, Japonska.

Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 31. 5. 2024

Vrsta papirja delež
DELNICE 38,87 %
SLO 2,09 %
EVROPA 8,81 %
ZDA 25,87 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 2,10 %
OBVEZNICE 52,60 %
DENAR - DEPOZITI 8,53 %

Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.