Struktura naložb

Struktura portfelja PPZ strateški na dan 31. 3. 2019

Vrsta papirja delež
DELNICE 18,16 %
SLO 8,00 %
EVROPA 7,81 %
ZDA 0,00 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 2,35 %
OBVEZNICE 79,76 %
DENAR - DEPOZITI 2,08 %

Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce  - Evropa, Japonska.

Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 31. 3. 2019

Vrsta papirja delež
DELNICE 4,63 %
SLO 0,00 %
EVROPA 4,63 %
ZDA 0,00 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 0,12 %
DENAR - DEPOZITI 95,25 %

Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.