Struktura naložb

Struktura portfelja IPZ zmerni na dan 1. 3. 2024

Vrsta papirja delež
DELNICE 50 %
ETF MSCI WORLD 25 %
ETF ZDA  25 %
OBVEZNICE 50 %
ETF KORPORTATIVNE OBVEZNICE  25 %
ETF AMERIŠKE DRŽAVNE OBVEZNICE 25 %

Strategija: naložbe se zamenjajo dvakrat letno - strategija predvideva,da imamo 50 % portfelja v podjetjih z visoko dividendo ter 50 % v korporativnih obveznicah.  

Struktura portfelja IPZ pospešeni na dan 1. 3. 2024

Vrsta papirja delež
DELNICE 100 %
ETF EVROPA 25 %
ETF ZDA 30 %
ETF TEHNOLOGIJA 30 %
ETF TRGI V RAZVOJU 15 %

Strategija: naložbe se zamenjajo dvakrat letno - strategija predvideva 100 % izpostavljenost globalnih delniških naložb.