Donosnost

Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.

Pregled tekočih donosov in donosov po letih

Pokojninska varčevanjaletos201620152014201320122011
PPZ- strateški 2,32 % 8,28 % 4,67 % 14,38 % 7,37 % 10,02 % 0,07 %
PPZ - dinamični1 2,06 % 12,49 % 22,85 % 48,32 % n.p. n.p. n.p.
RPZ ---2 5,78 % 5,91 % 9,83 % 7,23 % 5,35 % 3,57 %
IPZ - mladi 7,57 % 14,93 % -11,83 % 14,25 % 5,06 % 7,38 % -18,67 %
IPZ - izkušeni 5,26 % 14,36 % -8,05 % 12,83 % 2,83 % 8,82 % 11,88 %
IPZ - zreli 4,75 % 12,42 % -5,22 % 12,15 % 3,08 % 8,70 % -7,64 %
IPZ - pospešeni3 8,07 % 10,91 % -3,44 % 7,54 % -10,80 % 8,78 % -5,02 %
IPZ - zmerni3 1,27 % 0,22 % 3,46 % 13,56 % -3,79 % 0,58 % -11,49 %
IPZ - pospešeni4 6,73 % 11,29 % n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 -0,34 % 5,67 % n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 30.9.2017

Pokojninska varčevanjaStanje na dan3-mesečna donosnost6-mesečna donosnost12-mesečna donosnost36-mesečna donosnost60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.9.2017 1,16 % 0,30 % 4,60 % 17,55 % 46,81 %
PPZ - dinamični1 30.9.2017 3,52 % 3,10 % 3,48 % 45,97 % n.p.
RPZ 31.12.20162 - - - - - - 5,78 % 23,04 % 39,00 %
IPZ - pospešeni3 30.9.2017 3,57 % 1,37 % 10,93 % 15,46 % 9,53 %
IPZ - zmerni3 30.9.2017 -0,12 % -0,61 % 1,69 % 8,06 % 11,92 %
IPZ - mladi 30.9.2017 1,81 % 0,22 % 11,34 % 5,77 % 30,92 %
IPZ - izkušeni 30.9.2017 1,51 % -0,63 % 10,18 % 8,44 % 30,92 %
IPZ - zreli 30.9.2017 1,46 % -0,64 % 9,80 % 10,88 % 29,78 %
IPZ - pospešeni4 30.9.2017 2,26 % 2,78 % 16,12 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 30.9.2017 0,39 % -1,97 % 1,75 % n.p. n.p.

1Začetek izvajanja marec 2014.
2 Donos se pripisuje enkrat letno.
3 Prvotna naložbena politika.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).

Opombe:

 • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
 • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
  (to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12.2016)
 • n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja

Arhiv: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |2013 |2012 |2011 |2010 | 2009