Donosnost

Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.

Pregled tekočih donosov in donosov po letih

Pokojninska varčevanjaLetos2018201720162015201420132012
PPZ- strateški 4,03 % 2,51 % 1,94 % 8,28 % 4,67 % 14,38 % 7,37 % 10,02 %
PPZ - dinamični1 6,00 % 10,64 % 3,23 % 12,49 % 22,85 % 48,32 % n.p. n.p.
RPZ2 ---2 --- 3,73 % 5,78 % 5,91 % 9,83 % 7,23 % 5,35 %
IPZ - mladi 6,61 % -8,59 % 9,58 % 14,93 % -11,83 % 14,25 % 5,06 % 7,38 %
IPZ - izkušeni 7,51 % -6,74 % 6,96 % 14,36 % -8,05 % 12,83 % 2,83 % 8,82 %
IPZ - zreli 7,77 % -6,83 % 6,21 % 12,42 % -5,22 % 12,15 % 3,08 % 8,70 %
IPZ - pospešeni3 8,41 % -9,62 % 13,03 % 10,91 % -3,44 % 7,54 % -10,80 % 8,78 %
IPZ - zmerni3 3,34 % -1,36 % 1,71 % 0,22 % 3,46 % 13,56 % -3,79 % 0,58 %
IPZ - pospešeni4 9,04 % -10,92 % 10,55 % 11,29 % n.p. n.p. n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 5,97 % -6,61 % 1,03 % 5,67 % n.p. n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.5.2019

Pokojninska varčevanjaStanje na dan3-mesečna donosnost6-mesečna donosnost12-mesečna donosnost36-mesečna donosnost60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.5.2019 1,30 % 3,98 % 5,78 % 15,97 % 31,51 %
PPZ - dinamični1 31.5.2019 3,41 % 6,30 % 10,57 % 29,31 % 114,10 %
RPZ2 31.12.20172 - - - - - - 3,73 % 16,21 % 36,86 %
IPZ - pospešeni3 31.5.2019 -0,56 % 0,86 % -3,04 % 25,14 % 25,30 %
IPZ - zmerni3 31.5.2019 -0,28 % -1,64 % 3,29 % 5,87 % 18,05 %
IPZ - mladi 31.5.2019 -0,83 % 0,84 % -4,60 % 20,72 % 16,82 %
IPZ - izkušeni 31.5.2019 -0,27 % 0,86 % -2,41 % 21,25 % 21,61 %
IPZ - zreli 31.5.2019 0,13 % 1,11 % -1,77 % 18,90 % 22,10 %
IPZ - pospešeni4 31.5.2019 -0,72 % 0,66 % -2,66 % 16,04 % n.p.
IPZ - zmerni4 31.5.2019 0,39 % 2,29 % 0,42 % 5,17 % n.p.

1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Ne tržimo. Donos se pripisuje enkrat letno.
3 Prvotna naložbena politika.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).

Opombe:

 • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
 • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
  (to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12. 2017)
 • n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja

Arhiv: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |2013 |2012 |2011 |2010 | 2009