Donosnost

Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.

Pregled tekočih donosov in donosov po letih

Pokojninska varčevanjaLetos2018201720162015201420132012
PPZ- strateški 5,80 % 2,51 % 1,94 % 8,28 % 4,67 % 14,38 % 7,37 % 10,02 %
PPZ - dinamični1 7,86 % 10,64 % 3,23 % 12,49 % 22,85 % 48,32 % n.p. n.p.
RPZ2 ---2 --- 3,73 % 5,78 % 5,91 % 9,83 % 7,23 % 5,35 %
IPZ - mladi 11,93 % -8,59 % 9,58 % 14,93 % -11,83 % 14,25 % 5,06 % 7,38 %
IPZ - izkušeni 13,23 % -6,74 % 6,96 % 14,36 % -8,05 % 12,83 % 2,83 % 8,82 %
IPZ - zreli 13,21 % -6,83 % 6,21 % 12,42 % -5,22 % 12,15 % 3,08 % 8,70 %
IPZ - pospešeni3 13,26 % -9,62 % 13,03 % 10,91 % -3,44 % 7,54 % -10,80 % 8,78 %
IPZ - zmerni3 7,20 % -1,36 % 1,71 % 0,22 % 3,46 % 13,56 % -3,79 % 0,58 %
IPZ - pospešeni4 14,85 % -10,92 % 10,55 % 11,29 % n.p. n.p. n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 10,90 % -6,61 % 1,03 % 5,67 % n.p. n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.7.2019

Pokojninska varčevanjaStanje na dan3-mesečna donosnost6-mesečna donosnost12-mesečna donosnost36-mesečna donosnost60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.7.2019 1,10 % 3,96 % 5,57 % 15,78 % 29,96 %
PPZ - dinamični1 31.7.2019 2,06 % 6,35 % 9,96 % 28,70 % 97,18 %
RPZ2 31.12.20182 - - - - - - n.p. n.p. n.p.
IPZ - pospešeni3 31.7.2019 -3,32 % 5,82 % 2,60 % 22,83 % 26,29 %
IPZ - zmerni3 31.7.2019 1,44 % 4,48 % 3,71 % 7,12 % 20,47 %
IPZ - mladi 31.7.2019 -1,05 % 5,21 % -0,36 % 20,87 % 16,10 %
IPZ - izkušeni 31.7.2019 -0,59 % 6,75 % 1,14 % 22,53 % 22,56 %
IPZ - zreli 31.7.2019 -0,36 % 6,98 % 1,74 % 20,85 % 24,34 %
IPZ - pospešeni4 31.7.2019 -0,30 % 8,34 % 0,18 % 23,82 % n.p.
IPZ - zmerni4 31.7.2019 2,04 % 6,44 % 3,92 % 6,50 % n.p.

1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Ne tržimo. Donos se pripisuje enkrat letno.
3 Prvotna naložbena politika.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).

Opombe:

 • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
 • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
  (to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12. 2017)
 • n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja

Arhiv: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |2013 |2012 |2011 |2010 | 2009