Donosnost

Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.

Pregled tekočih donosov in donosov po letih

Pokojninska varčevanjaLetos2017201620152014201320122011
PPZ- strateški 2,56 % 1,94 % 8,28 % 4,67 % 14,38 % 7,37 % 10,02 % 0,07 %
PPZ - dinamični1 10,32 % 3,23 % 12,49 % 22,85 % 48,32 % n.p. n.p. n.p.
RPZ2 ---2 3,73 % 5,78 % 5,91 % 9,83 % 7,23 % 5,35 % 3,57 %
IPZ - mladi -3,36 % 9,58 % 14,93 % -11,83 % 14,25 % 5,06 % 7,38 % -18,67 %
IPZ - izkušeni -0,59 % 6,96 % 14,36 % -8,05 % 12,83 % 2,83 % 8,82 % 11,88 %
IPZ - zreli -0,70 % 6,21 % 12,42 % -5,22 % 12,15 % 3,08 % 8,70 % -7,64 %
IPZ - pospešeni3 -2,84 % 13,03 % 10,91 % -3,44 % 7,54 % -10,80 % 8,78 % -5,02 %
IPZ - zmerni3 3,63 % 1,71 % 0,22 % 3,46 % 13,56 % -3,79 % 0,58 % -11,49 %
IPZ - pospešeni4 -3,50 % 10,55 % 11,29 % n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 -3,26 % 1,03 % 5,67 % n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 30.11.2018

Pokojninska varčevanjaStanje na dan3-mesečna donosnost6-mesečna donosnost12-mesečna donosnost36-mesečna donosnost60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 30.11.2018 -0,27 % 1,73 % 3,03 % 11,82 % 35,30 %
PPZ - dinamični1 30.11.2018 0,90 % 4,01 % 10,86 % 29,55 % n.p.
RPZ2 31.12.20172 - - - - - - 3,73 % 16,21 % 36,86 %
IPZ - pospešeni3 30.11.2018 -1,90 % -3,86 % -2,04 % 15,17 % 22,89 %
IPZ - zmerni3 30.11.2018 1,25 % 5,01 % 2,87 % 2,95 % 23,21 %
IPZ - mladi 30.11.2018 -4,62 % -5,40 % -2,86 % 15,11 % 20,87 %
IPZ - izkušeni 30.11.2018 -4,51 % -3,24 % -0,33 % 15,26 % 25,06 %
IPZ - zreli 30.11.2018 -4,31 % -2,85 % -0,49 % 12,60 % 25,55 %
IPZ - pospešeni4 30.11.2018 -4,83 % -3,30 % -2,68 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 30.11.2018 -2,51 % -1,83 % -3,11 % n.p. n.p.

1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Ne tržimo. Donos se pripisuje enkrat letno.
3 Prvotna naložbena politika.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).

Opombe:

 • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
 • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
  (to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12. 2017)
 • n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja

Arhiv: 20182017 | 2016 | 2015 | 2014 |2013 |2012 |2011 |2010 | 2009