Donosnost

Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.

Pregled tekočih donosov in donosov po letih

Pokojninska varčevanjaLetos2017201620152014201320122011
PPZ- strateški 2,84 % 1,94 % 8,28 % 4,67 % 14,38 % 7,37 % 10,02 % 0,07 %
PPZ - dinamični1 9,33 % 3,23 % 12,49 % 22,85 % 48,32 % n.p. n.p. n.p.
RPZ2 ---2 3,73 % 5,78 % 5,91 % 9,83 % 7,23 % 5,35 % 3,57 %
IPZ - mladi 1,32 % 9,58 % 14,93 % -11,83 % 14,25 % 5,06 % 7,38 % -18,67 %
IPZ - izkušeni 4,11 % 6,96 % 14,36 % -8,05 % 12,83 % 2,83 % 8,82 % 11,88 %
IPZ - zreli 3,78 % 6,21 % 12,42 % -5,22 % 12,15 % 3,08 % 8,70 % -7,64 %
IPZ - pospešeni3 -0,96 % 13,03 % 10,91 % -3,44 % 7,54 % -10,80 % 8,78 % -5,02 %
IPZ - zmerni3 2,36 % 1,71 % 0,22 % 3,46 % 13,56 % -3,79 % 0,58 % -11,49 %
IPZ - pospešeni4 1,40 % 10,55 % 11,29 % n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 -0,77 % 1,03 % 5,67 % n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.8.2018

Pokojninska varčevanjaStanje na dan3-mesečna donosnost6-mesečna donosnost12-mesečna donosnost36-mesečna donosnost60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.8.2018 2,01 % 2,25 % 2,62 % 14,11 % 40,10 %
PPZ - dinamični1 31.8.2018 3,08 % 6,41 % 11,53 % 32,97 % n.p.
RPZ2 31.12.20172 - - - - - - 3,73 % 16,21 % 36,86 %
IPZ - pospešeni3 31.8.2018 -2,00 % -1,57 % -3,13 % 25,75 % 26,71 %
IPZ - zmerni3 31.8.2018 3,72 % 4,43 % 4,02 % 6,63 % 20,64 %
IPZ - mladi 31.8.2018 -0,82 % 1,06 % 2,62 % 26,13 % 36,12 %
IPZ - izkušeni 31.8.2018 1,33 % 4,30 % 5,99 % 27,05 % 38,09 %
IPZ - zreli 31.8.2018 1,53 % 4,17 % 5,80 % 24,67 % 35,28 %
IPZ - pospešeni4 31.8.2018 1,61 % 3,39 % 8,53 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 31.8.2018 0,70 % 0,69 % 1,60 % n.p. n.p.

1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Ne tržimo. Donos se pripisuje enkrat letno.
3 Prvotna naložbena politika.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).

Opombe:

 • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
 • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
  (to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12. 2017)
 • n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja

Arhiv: 20182017 | 2016 | 2015 | 2014 |2013 |2012 |2011 |2010 | 2009