Donosnost

Podatki o donosnosti pokojninskih varčevanj, ki so objavljeni v spodnji tabeli, so izračunani za donos na čisto vplačano premijo. Izračunajo se enkrat mesečno po stanju ob koncu meseca, objavijo pa do 20. dne v naslednjem mesecu.

Pregled tekočih donosov in donosov po letih

Pokojninska varčevanjaLetos2017201620152014201320122011
PPZ- strateški 0,82 % 1,94 % 8,28 % 4,67 % 14,38 % 7,37 % 10,02 % 0,07 %
PPZ - dinamični1 6,06 % 3,23 % 12,49 % 22,85 % 48,32 % n.p. n.p. n.p.
RPZ2 ---2 ---2 5,78 % 5,91 % 9,83 % 7,23 % 5,35 % 3,57 %
IPZ - mladi 2,15 % 9,58 % 14,93 % -11,83 % 14,25 % 5,06 % 7,38 % -18,67 %
IPZ - izkušeni 2,74 % 6,96 % 14,36 % -8,05 % 12,83 % 2,83 % 8,82 % 11,88 %
IPZ - zreli 2,22 % 6,21 % 12,42 % -5,22 % 12,15 % 3,08 % 8,70 % -7,64 %
IPZ - pospešeni3 1,06 % 13,03 % 10,91 % -3,44 % 7,54 % -10,80 % 8,78 % -5,02 %
IPZ - zmerni3 -1,31 % 1,71 % 0,22 % 3,46 % 13,56 % -3,79 % 0,58 % -11,49 %
IPZ - pospešeni4 -0,21 % 10,55 % 11,29 % n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 -1,45 % 1,03 % 5,67 % n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Podatki za datum: 31.5.2018

Pokojninska varčevanjaStanje na dan3-mesečna donosnost6-mesečna donosnost12-mesečna donosnost36-mesečna donosnost60-mesečna donosnost
PPZ - strateški 31.5.2018 0,24 % 1,27 % 1,73 % 9,45 % 39,24 %
PPZ - dinamični1 31.5.2018 3,22 % 6,58 % 13,70 % 33,20 % n.p.
RPZ2 31.12.20162 - - - - - - 5,78 % 23,04 % 39,00 %
IPZ - pospešeni3 31.5.2018 0,44 % 1,89 % 8,90 % 6,90 % 6,55 %
IPZ - zmerni3 31.5.2018 0,69 % -2,04 % -1,64 % -3,43 % 9,33 %
IPZ - mladi 31.5.2018 1,90 % 2,69 % 3,70 % 3,54 % 29,40 %
IPZ - izkušeni 31.5.2018 2,93 % 3,01 % 3,66 % 4,26 % 30,72 %
IPZ - zreli 31.5.2018 2,61 % 2,43 % 2,95 % 4,41 % 29,63 %
IPZ - pospešeni4 31.5.2018 1,74 % 0,64 % 4,75 % n.p. n.p.
IPZ - zmerni4 31.5.2018 -0,01 % -1,30 % -1,17 % n.p. n.p.

1 Začetek izvajanja marec 2014.
2 Ne tržimo. Donos se pripisuje enkrat letno.
3 Prvotna naložbena politika.
4 Nova naložbena politika (1. 3. 2016).

Opombe:

 • RPZ: Rentno pokojninsko zavarovanje
 • PPZ: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - mladi: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - izkušeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zreli: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - pospešeni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • IPZ - zmerni: Investicijsko pokojninsko zavarovanje
 • - - -: Podatki o donosnosti so za koledarsko leto, ker je letni pripis ustvarjenega dobička
  (to je samo pri RPZ, tako da bo v stolpcu Stanje na dan celo koledarsko leto podatek 31.12. 2017)
 • n.p.: Ni podatka, ker gre za nova zavarovanja

Arhiv: 20182017 | 2016 | 2015 | 2014 |2013 |2012 |2011 |2010 | 2009