Vizija in poslanstvo

Poslanstvo

Poslanstvo SOP-a je zagotavljati čimbolj kvalitetno ponudbo pokojninskih zavarovanj, nadaljevati dolgoletno tradicijo prilagajanja na spremembe in skrbi za svoje člane, ter ohranjati načelo vzajemnosti.

Vizija

Vizija SOP-a je ohraniti trajno sposobnost odzivanja na spremembe, okoliščine in potrebe v korist svojih članov. SOP želi zagotavljati članom prilagojena pokojninska zavarovanja, transparentno poslovati, izvajati kakovostne storitve in pri tem dosegati optimalne donose na finančne naložbe. Pri iskanju rešitev bo SOP  izhajal iz potreb posameznikov, oziroma skupin članov. S svojim delovanjem, bo članom nudil dodano vrednost tako glede storitev, kot učinkovitega upravljanja z njihovimi sredstvi. SOP s postopnimi koraki napreduje in razvija poslovanje.Organiziran je kot vzajemna družba, ki deluje izključno v interesu in v korist svojih članov, ki lahko sodelujejo v organih upravljanja SOP-a. Načelo vzajemnosti je prednost, na kateri bo SOP gradil tudi v prihodnje.