Vodstvo

Uprava (člane uprave imenuje skupščina SOP)

Predsednik uprave: mag. Bojan JEAN
Član uprave: Luka KONTE

Nadzorni svet (5 članov, ki jih imenuje skupščina SOP)

Predsednik: mag. Tomaž OPLOTNIK
Namestnik predsednika: Silva HAFNER
Član: Borut Škerlj
Član: Aleš GREGORIČ
Član: mag. Zvonko IVANUŠIČ

Skupščina (25 članov)

OBMOČJE PRIIMEK IN IME NASLOV POŠTA
CELJSKO Borut FIJAVŽ Bukovlje 1 3206 STRANICE
Anton SELIČ Ulica II. bataljona 16 A 3230 ŠENTJUR PRI CELJU
DOLENJSKO Borut ŠKERLJ Belokranjska cesta 30 8000 NOVO MESTO
GORENJSKO Jure POLJŠAK Plana 14 4248 LESCE
Bernarda HROVAT Kranjska pot 3 1218 KOMENDA
Silva HAFNER Hafnerjevo naselje 97 4220 ŠKOFJA LOKA
Sabina POGAČAR TRAVEN Ribenska cesta 8 B 4260 BLED
GORIŠKO Aleš GREGORIČ Prvomajska ulica 9 5000 NOVA GORICA
Polonca BAJC Cvetlična ulica 22 5290 ŠEMPETER PRI GORICI
ISTRSKO KRAŠKO Anton MOŽE Senožeče 102 M 6224 SENOŽEČE
Vesna FABJAN BREMEC Dolinska cesta 3 J 6000 KOPER
KOROŠKO Marjan SLEMENŠEK Lampreče 7 2393 ČRNA NA KOROŠKEM
LJUBLJANSKO Romana ZRNEC Hruševska cesta 26 1000 LJUBLJANA
Tanja KALAN Ulica bratov Babnik 91 1000 LJUBLJANA
Iztok ŽIGON Žaucerjeva ulica 15 1000 LJUBLJANA
dr. Jaka VADNJAL Cesta v Zeleni log 32 1000 LJUBLJANA
Viktor BARLIČ Perovo 45 1290 GROSUPLJE
NOTRANJSKO Bogdan OBLAK Tržaška cesta 29 A 1370 LOGATEC
PODRAVSKO Bojana DUH Zrkovska cesta 90 2000 MARIBOR
dr. Karmen VERLE Laporska cesta 26 2319 POLJČANE
PODRAVSKO POMURSKO Vladimir JANŽEKOVIČ Stojnci 140 E 2281 MARKOVCI PRI PTUJU
POMURSKO Verica BANFI Zelena ulica 10 9000 MURSKA SOBOTA
SAVINJSKO ŠALEŠKO Branko MEH Cesta talcev 8 3320 VELENJE
ZASAVSKO IN POSAVSKO Rudolf BOŽIČ Cankarjeva cesta 81 8281 SENOVO
Simon DOBČNIK Jeze 2 A 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI