Zavarovanja

S SOP-ovimi pokojninskimi zavarovanji lahko dosežete več ciljev.

Lahko samo varčujete, lahko pa se tudi zavarujete. Izberete lahko varčevanje za pokojnino ali drug namen, zase ali za svoje družinske člane (npr. otroke) Imate možnost izbrati različne načine plačevanja, ki jih skozi zavarovanje lahko spreminjate. Do privarčevanih sredstev lahko pridete hitro in enostavno.

Izbirate lahko med aktivnejšo oz. donosnejšo naložbeno politiko in naložbeno politiko z zajamčenim donosom. SOP ima dolgo tradicijo in izkušnje z investiranjem na finančnih trgih. Temu primerno dosega nadpovprečne donose ves čas delovanja.

SOP upravlja svoja zavarovanja v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem nadzor nad njim vrši MDDSZ. Poslovanje SOP-a nadzirajo redna zunanja revizija, skupščina in nadzorni svet.

SOP-ova zavarovanja so del III. pokojninskega stebra in ne predstavljajo davčne olajšave za delodajalca oz. davčne ugodnosti za zavarovanca.

Primerjava zavarovanj:

Lastnosti Prostovoljno Pokojninsko Zavarovanje Investicijsko Pokojninsko Zavarovanje
Namen pogodbe Varčevanje Varčevanje
Način vplačila Mesečno, Četrtletno, polletno, letno, enkratno, dodatna plačila Mesečno, Četrtletno, polletno, letno, enkratno, dodatna plačila
Upravičenec je lahko osebe, ki jih določi sklenitelj osebe, ki jih določi sklenitelj
Zavarovanje invalidnosti in/ali smrt Ne Ne
Delitev dobička Naložbeno tveganje Naložbeno tveganje
Pričakovana donosnost Nadpovprečena - visoka* Povprečna
Tveganje Zmerno - visoko* Srednje - veliko*
Naložbe Delnice, obveznice, depoziti Indeksi delniških in obvezniških trgov
Način upravljanja Aktiven, visoka - nizka razpršenost* Pasiven, srednje velika razpršenost
Možnost prenosa v drugo zavarovanje Ne Da
Možnost izbire naložbene politike Da Da
Možnost izstopa Po enem letu in vseh plačanih premijah Po enem letu in vseh plačanih premijah
Stroški izstopa Nizki Nizki
Davki do 10 let od sklenitve 8,5% davka na zbrano vsoto in 25% davek na dobiček po ZDoh-2 8,5% davka na zbrano vsoto in 25% davek na dobiček po ZDoh-2
Davki po 10 letih od sklenitve Ni davčnih obveznosti Ni davčnih obveznosti
obveščanje 1 x letno pisno, 1 x letno po elektronski pošti, vpogled v stanje po spletu, razna obvestila na spletu 1 x letno pisno, 1 x letno po elektronski pošti, vpogled v stanje po spletu, razna obvestila na spletu

* odvisno od izbrane naložbene politike