SOP je vzajemna družba, ki izvaja pokojninska zavarovanja III. pokojninskega stebra (ne predstavlja davčne ugodnosti za delodajalca oz. zavarovanca) od leta 1956 dalje. Na 31. 12. 2023 je imel 20.584 članov, preko 210 mio EUR sredstev in je v letu 2023 izplačal za 8,12 mio EUR pokojnin. SOP upravljajo zavarovanci sami. Ves čas svojega obstoja dosega nadpovprečno donosnost.