Uveljavitev Dopolnilnih splošnih pogojev SOP za IPZ in PPZ in najbolj pogosta vprašaja z odgovori

13. 09. 2023

Spoštovane članice in spoštovani člani,

Sklad obrtnikov in podjetnikov (»SOP«) je v letu 2020 ustanovil AVRIO zavarovalnico d. d., ki je v njegovi 100 % lasti, z namenom, da bo preko nje opravljal zavarovalne posle za svoje člane. Tako od 1. 4. 2021 našim članom in zavarovancem preko omenjene zavarovalnice ponujamo rentna zavarovanja. V naslednjem koraku želimo na AVRIO zavarovalnico d. d. prenesti tudi pogodbe Investicijskega pokojninskega zavarovanja (»IPZ«) in Prostovoljnega pokojninskega zavarovanja (»PPZ«). S tem želimo doseči, da se bodo vse zavarovalne pogodbe upravljale na enem mestu.

Zato smo pripravili dopolnitve Splošnih pogojev SOP za IPZ in PPZ (»Splošni pogoji«), ki omogočajo in jamčijo našim članom izplačevanje minimalne mesečne rente tudi po IPZ in PPZ pogodbah (»Dopolnilni pogoji«). S sprejetimi Dopolnilnimi pogoji bo članom omogočen prenos PPZ in IPZ na AVRIO zavarovalnico d. d. O prenosu PPZ in IPZ bo odločala Agencija za zavarovalni nadzor (»AZN«) po predpisanem postopku v skladu z zakonom o zavarovalništvu.

Kakšno spremembo prinašajo Dopolnilni pogoji?

V Dopolnilnih pogojih je natančno urejen način odmere doživljenjske mesečne rente, do katere je upravičen vsak član skladno s 5. členom Splošnih pogojev, ter jamstvo minimalne mesečne rente, ki jo imate iz naslova IPZ in PPZ zavarovanja, v kolikor se zanjo odločite. V vsem ostalem ostajajo Splošni pogoji nespremenjeni in članu se pravice v ničemer ne spreminjajo.

Kdaj bodo Dopolnilni pogoji stopili v veljavo?

Po prejemu podpisanega aneksa bodo Dopolnilni pogoji začeli veljati z dnem prenosa portfelja IPZ in PPZ na AVRIO zavarovalnico d. d.

                                                                                                        Uprava SOP

 

 Pogosta vprašanja z odgovori

Nazaj