Poklicno pokojninsko zavarovanje

Poklicno pokojninsko zavarovanje se izvaja od 1956 leta. Od 1996 leta se tovrstnih zavarovanj ne sklepa več, še vedno pa predstavljajo jedro SOP-ovih zavarovanj.

Način poklicnega pokojninskega zavarovanja

Poklicno pokojninsko zavarovanje (Vzajemno zavarovanje) je dokladno pokojninsko zavarovanje, pri katerem je višina izplačane pokojnine odvisna od vplačil sklenitelja in od razpoložljivih sredstev v kritnem skladu KSVZ

Pravila poklicnega pokojninskega zavarovanja

Zavarovalne pogoje oziroma Pravila poklicnega pokojninskega zavarovanja in vse kar je povezano s pravicami članov, sprejema skupščina članov. Pravila se prilagaja glede na razmere in razpoložljiva sredstva. Pri tem je bistveno, da so vsi člani in generacije enakopravno obravnavani. 


*Dokladni pokojninski sistem
Dokladni sistem pomeni, da deluje na podlagi medgeneracijske solidarnosti, da aktivni člani plačujejo za upokojene člane in da se sredstva ne zbirajo. Višina pokojnine je odvisna od razmerja med številom aktivnih in upokojenih članov.