Vizitka

Firma: Sklad obrtnikov in podjetnikov
Skrajšano ime: SOP Ljubljana
Sedež:   Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Osnovni kapital:  3.007.676 EUR
Ustanovitev: 23.08.1956
Vpis v sodni register: Okrajno sodišče v Ljubljani, št. vložka: 1/36247/00
Šifra dejavnosti: 65.300 dejavnost pokojninskih skladov
Matična številka: 5147344
ID št. za DDV: SI39155790
TRR št.:  0400 1004 8841 138 (odprt pri NKBM)
Telefon:  080 1956
Faks:  01 431 83 03
E-pošta: info@sop.si