Pomembne informacije in sklepi Skupščine SOP 25.5.2023

16. 06. 2023

Dne 25. 5. 2023 je potekala skupščina Sklada obrtnikov in podjetnikov. Najpomembnejše točke dnevnega reda so bile seznanitev z revidiranim letnim poročilom za leto 2022, uporaba bilančnega dobička, izplačilo dodatka zavarovancem in povečanje evidenčnega stanja police zavarovancem poklicnega pokojninskega zavarovanja, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu SOP, spremembe statuta, imenovanje članov nadzornega sveta SOP in delovanje posvetovalnega odbora.

 

Podrobneje so informacije in sprejeti sklepi predstavljeni v Obvestilo članom SOP.

Nazaj