Aktualno

Posebna priložnost

10. 09. 2014

P o s e b n a p r i l o ž n o s t - S k l e n i t e R E N p o k o j n i n s k o z a v a r o v a n j e S O P – d r u g o p r e m i j o p l a č a S O P

Skupščina SOP-a

20. 05. 2014

Dne 20.5.2014 je potekala skupščina Sklada obrtnikov in podjetnikov (SOP), ki je obravnavala poslovanje in druge aktivnosti v letu 2013