Aktualno

Sklad obrtnikov in podjetnikov ponovno toži državo

20. 05. 2008

Ljubljana – Sklad obrtnikov in podjetnikov (SOP) ponovno toži državo zaradi neplačevanja obveznosti po 232. členu Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju (ZPIZ-1). Višina tožbenega zahtevka znaša 9.942.383,50 EUR z zakonitimi zamudnimi obrestmi. V tožbeni zahtevek so vključene obveznosti države za leti 2005 in 2006.