Posebna priložnost

10. 09. 2014

P o s e b n a p r i l o ž n o s t - S k l e n i t e R E N p o k o j n i n s k o z a v a r o v a n j e S O P – d r u g o p r e m i j o p l a č a S O P

P o s e b n a  p r i l o ž n o s t - S k l e n i t e  R E N  p o k o j n i n s k o  z a v a r o v a n j e   S O P – d r u g o  p r e m i j o  p l a č a  S O P

Vsi, ki razmišljate o nujnosti varčevanja za čas upokojitve oziroma bi radi prijetno presenetili svoje najdražje, sklenite  REN pokojninsko zavarovanje pri SOP do 31. 12.  2014, pridobite eno mesečno premijo brezplačno in sodelujte v nagradni igri za potovanje v Pariz.

POKLIČITE  NAS NA TEL.: 080 1956.

Nazaj