Skupščina SOP-a z dne 17. 6. 2021, izplačilo enkratnega dodatka zavarovancem poklicnega pokojninskega zavarovanja.

13. 07. 2021

Dne 17. 6. 2021 je potekala skupščina SOP. Najpomembnejše točke dnevnega reda so bile seznanitev z revidiranim letnim poročilom za leto 2020, uporaba bilančnega dobička, izplačilo dodatka zavarovancem in povečanje evidenčnega stanja police zavarovancem poklicnega pokojninskega zavarovanja in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu SOP.

Podrobneje so informacije in sprejeti sklepi predstavljeni v informacijah.

Nazaj