Struktura naložb

Trenutno ne tržimo

Struktura portfelja RPZ  na dan 30. 9. 2016

Vrsta papirja delež
DELNICE 6,01 %
SLO 4,04 %
EVROPA 1,74 %
ZDA 0,0 %
JAPONSKA 0,0 %
TRGI V RAZVOJU 0,23 %
OBVEZNICE 75,77 %
DENAR - DEPOZITI 18,22 %

Strategija: Večino donosa bomo iskali pri novih izdajah tujih obveznic, ob korekcijah bomo delež delnic povečali do 10%.