Opis

Trenutno ne tržimo

Rentno pokojninsko zavarovanje zagotavlja izplačevanje dodatne pokojnine do smrti zavarovanca, ne glede na to koliko let se dodatna pokojnina izplačuje. Zavarovanje temelji na principu kapitalskega pokritja in krije rizike za nepredvidljive dogodke v prihodnje.

Rentno pokojninsko zavarovanje je prostovoljno pokojninsko zavarovanje z zajamčenim donosom, pri katerem je višina pravic iz zavarovanja odvisna od zbranih sredstev zavarovanca in plačanih rizikov ter omogoča pridobitev pravic za starostno pokojnino, družinsko pokojnino v primeru smrti zavarovanca ali invalidsko pokojnino v primeru invalidnosti zavarovanca.

 

Lahko sklenete naslednje oblike zavarovanja:

 • odložena dosmrtna starostna pokojninska renta
 • odložena dosmrtna starostna in družinska** pokojninska renta
 • odložena dosmrtna starostna in invalidska pokojninska renta
 • odložena dosmrtna starostna, invalidska in družinska** pokojninska renta

** Starostna pokojninska renta se zavarovancu izplačuje do njegove smrti, pri družinski pokojninski renti pa gre za dedovanje starostne pokojninske rente. V kolikor zavarovanec umre pred dopolnjenim 78. letom starosti, ne glede na to ali je zavarovanec umrl v obdobju vplačevanja premije ali v obdobju izplačevanja starostne pokojninske rente, pride do dedovanja v obliki družinske pokojninske rente. Upravičencu za primer smrti oziroma dediču se družinska pokojninska renta izplačuje do 78. leta starosti zavarovanca, če bi ta še živel.


Naroči izračun zavarovanja Naroči primerjavo zavarovanj Naroči zastopnika

 

 • Komu je zavarovanje namenjeno?

 • Pri rentnem pokojninskem zavarovanju kot obliki varčevanja za dodatno pokojnino je pozornost namenjena posameznikom, ki se zavedate, da sredstva, ki so za vas pomembna in bodo služila pokrivanju konkretnih potreb t.j. dodatne pokojnine, vlagate v varne naložbe. Z rentnim pokojninskim zavarovanjem si zagotovite varno prihodnost, ker si lahko s pokritjem rizikov za nepredvidljive dogodke zmanjšate negotovost v prihodnosti, ob upokojitvi pa si zagotovite izplačilo dodatne pokojnine v obliki doživljenjske mesečne pokojninske rente.

  Zavarovanje lahko sklenete za starostno, družinsko ali invalidsko pokojnino.
 • Kdo se lahko zavaruje?

 • Z rentnim pokojninskim zavarovanjem je mogoče zavarovati osebe od izpolnjenega 14. do izpolnjenega 60. leta starosti. Ob sklenitvi zavarovanja si na podlagi cenika določite razmerje med vplačano premijo in dodatno pokojnino. Zaradi tega je rentno pokojninsko zavarovanje ne samo varčevanje za dodatno pokojnino, ampak tudi zavarovanje za varno prihodnost.
 • Kaj pa plačevanje premije?

 • Za rentno pokojninsko zavarovanje se plačuje mesečna premija, in sicer najmanj 20 €. Premija se lahko plačuje preko trajnika ali položnice.