Tožba članov zaradi znižanja pokojnin vzajemnih zavarovanj SOP

08. 01. 2020

 V zvezi z objavo o kolektivni tožbi članov Poklicnega pokojninskega zavarovanja podajamo naslednjo informacijo.

Nazaj