Sporočilo o situaciji na finančnih trgih

27. 03. 2020

Spoštovani zavarovanci

Finančni trgi so zaradi korona virusa doživeli znatne padce. V SOP smo intenzivno delali na tem, da bi bili padci, kar se da majhni, kar se je odrazilo v nižjih padcih naših portfeljev v primerjavi s primerljivimi indeksi.

Pri PPZ strateški naložbeni politiki pričakujemo negativen donos od začetka letošnjega leta. Trenutno imamo velik delež portfelja v denarju, kar nam bo ob umiritvi situacije omogočilo izkoriščanje novih nakupnih priložnosti.

Pri PPZ dinamični naložbeni politiki pričakujemo do konca meseca minimalno negativen donos, saj imamo pretežni del portfelja v denarnih sredstvih. Načrtujemo aktivno naložbeno  politiko, kratkoročno trgovanjem z delnicami in obveznicami, glede na pričakovana nihanja na kapitalskih trgih.

Pri IPZ naložbenih politikah od začetka letošnjega leta pričakujemo negativen rezultat, vendar navkljub morebitnim izgubam naložbenih pokojninskih zavarovanj ocenjujemo, da se bodo razmere na kapitalskih trgih, glede na ukrepe držav, v naslednjem obdobju umirile ter se bodo vrednotenja naložb stabilizirala.

Glede na to, da so skoraj vse države sprejele potrebne finančne ukrepe verjamemo, da se je stanje na finančnih trgih v tem trenutku stabiliziralo. Ocenjujemo, da bodo države sprejele tudi drugi del ukrepov, ki bo zagnal ekonomijo, to je proizvodnjo in storitve. V kolikor bodo države pri tem uspešne, računamo na rast finančnih trgov. SOP bo dnevno sledil dogodkom in prilagajal naložbeno politiko ter poskušal še naprej dosegati nadpovprečne donose.

Več o donosih na strani o donosih.

Nazaj