Skupščina SOP-a z dne 29. 6. 2020, izplačilo enkratnega dodatka zavarovancem poklicnega pokojninskega zavarovanja.

09. 07. 2020

Dne 29. 6. 2020 je potekala skupščina SOP. Najpomembnejše točke dnevnega reda so bile seznanitev z revidiranim letnim poročilom za leto 2019, uporaba bilančnega dobička, izplačilo dodatka zavarovancem in povečanje evidenčnega stanja police zavarovancem poklicnega pokojninskega zavarovanja, zagotovitvi potrebnih sredstev za prenos rentnih pokojninskih zavarovanj  in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu SOP in  

Podrobneje so informacije in sprejeti sklepi predstavljeni v informacijah.

Nazaj