Skupščina SOP-a; Sklicana je skupščina Sklada obrtnikov in podjetnikov in sicer v ponedeljek, 30. 9. 2019 ob 13. uri.

12. 09. 2019

To bo redna skupščina, ki se bo v prvi vrsti seznanila z revidiranim letnim poročilom in poslovanjem v letu 2018. Med drugim bo odločala o izplačilu enkratnega dodatka vzajemnim upokojencem in povečanju evidenčnega stanja vzajemnim zavarovancem, ki so se jim po sklepu skupščine 13. 5. 2019 znižale pokojnine in evidenčna stanja. Skupščina je namreč na majskem zasedanju sprejela tudi sklep, da jim  SOP ob dobrem poslovanju in donosih vrne del sredstev, tako da se izplača dodatek oz. poveča evidenčno stanje police.

Vabilo za skupščino SOP, september 2019.

Nazaj