Sklic skupščine SOP za 13. 5. 2019

17. 04. 2019

Glede na pomembnost problematike SOP (znižanje pokojnin poklicnega pokojninskega zavarovanja-vzajemcev, prenos rentnih pokojninskih zavarovanj, ustanovitev zavarovalnice in bodoče poslovanje), ki je bila obravnavana na zadnji skupščini dne 2. 4. 2019, a ni sprejela nobenega od predlaganih sklepov, je sklicana nova skupščina SOP in sicer 13. maja 2019 z istimi ključnimi točkami dnevnega reda, ki je določen v vabilu za skupščino.

Vabilo za skupščino SOP maj 2019

Nazaj