Problematika SOP in PPZ zavarovanja – pomembne informacije

30. 03. 2019

Sredstva PPZ zavarovanj se vodijo in upravljajo v posebnem kritnem skladu in so povsem ločena od Poklicnih pokojninskih zavarovanj, zato problematika SOP v povezavi z znižanjem pokojnin poklicnih pokojninskih zavarovancev neposredno ne vpliva na sredstva PPZ zavarovancev. Premoženje kritnega sklada PPZ je precej likvidno in SOP lahko poravna vse obveznosti iz tega naslova. Sredstev PPZ zavarovanj je torej dovolj, o nadaljnjih korakih glede PPZ bomo obveščali v pomembnih informacijah po skupščini SOP 13. 5. 2019.

Nazaj