Obvestilo članom 2019

15. 04. 2019

Pomembne informacije in sklepi skupščine sklada obrtnikov in podjetnikov (SOP).

Dne 2.4.2019 je potekala skupščina SOP, ki je obravnavala ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti, ker je Republika Slovenije drastično znižala sredstva za refundacijo pokojnin Poklicnega pokojninskega zavarovanja (vzajemna zavarovanja) in je bila izdana prepoved opravljanja poslov Rentnega pokojninskega zavarovanja.

Na dnevnem redu so bile točke znižanje pokojnin vzajemnega poklicnega pokojninskega zavarovanja, prenos rentnih pokojninskih zavarovanj, ustanovitev nove zavarovalnice in bodoče poslovanje SOP itd. Skupščina je vse predloge zavrnila.

Glede na nadaljnjo razpravo, bo sklicana nova skupščina 13. maja 2019.

Podrobneje so informacije in sprejeti sklepi predstavljeni v informacijah.

Nazaj