Nagrada za najboljšega zastopnika v letu 2017

18. 12. 2017

Nagrado za najboljšega zastopnika v letu 2017 prejme zastopnik Anton Jankovič .

Nagrado za najboljšega zastopnika v lv drugem polletju 2017 prejme zastopnik Anton Jankovič .

Nagrado za najboljšega zastopnika v zadnjem četrletju 2017 prejme zastopnik Anton Jankovič .

Nagrado za najvišjo premijo z enkratnim plačilom premie v letu 2017 prejme zastopnik Tomaž Kastelic.

Nagrado za izpolnitev plana v letu 2017 prejme zastopnik Anton Jankovič .

Nagrajencema čestitamo in jima želimo uspešno delo tudi v bodoče.

Nazaj