Enkratno izplačilo dodatka zavarovancem poklicnih pokojninskih zavarovanj (VZA) z julijsko pokojnino

10. 07. 2020

SOP je ob znižanju pokojnin vzajemnih zavarovancev v letu 2019 sprejel tudi sklep, da se bo ob presežnih finančnih prihodki izvedlo enkratno dodatno izplačilo upokojenim članom in povečalo evidenčno stanje aktivnim članom.  

V letu 2019 je SOP uspel ustvariti presežek nad zahtevanimi rezervacijami, zato se bo del presežka izplačal. Pri določitvi višine izplačila SOP upošteva strokovno oceno, koliko presežnih sredstev mora imeti na razpolago za obvladovanje tržnih nihanj.

Skupščina SOP je dne 29. 6. 2020 sklenila, da se izvede izplačilo dodatka v skupni višini 1,5 mio EUR. Članom, ki so se upokojili po 31.5.2019 se izplača 20% višji delež kot ostalim, aktivnim članom pa se pripiše 20 % višji delež k evidenčnemu stanju. Razlog je v tem, da se je za te člane poleg znižanja spremenila tudi odmera in se po novem uporabljajo bolj konservativni parametri.

Dodatek na posameznika je odvisen od višine njegove rezervacije oziroma evidenčnega stanja police. V odstotku je glede na matematično rezervacijo ali evidenčno stanje police enak za vse (aktivni člani na dan 31.5.2019, 20% več). Ker se dodatek izplača v enkratnem znesku in ne skozi celotno obdobje prejemanja pokojnine, je ta dodatek nominalno višji za mlajše člane, ki bi ga sicer prejemali daljše obdobje.

 

Izplačilo enkratnega dodatka oz. povečanje evidenčnega stanja se bo izvršilo do 31. 8. 2020.

Nazaj