Struktura naložb

Struktura portfelja PPZ strateški na dan 31. 8. 2019

Vrsta papirja delež
DELNICE 14,82 %
SLO 5,49 %
EVROPA 7,68 %
ZDA 0,00 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 1,65 %
OBVEZNICE 84,55 %
DENAR - DEPOZITI 0,63 %

Strategija: kupujemo nove izdaje obveznic, manjšamo delež delnic ob velikih skokih ter kupujemo padce  - Evropa, Japonska.

Struktura portfelja PPZ dinamični na dan 31. 8. 2019

Vrsta papirja delež
DELNICE 3,99 %
SLO 0,00 %
EVROPA 3,99 %
ZDA 0,00 %
JAPONSKA 0,00 %
TRGI V RAZVOJU 0,00 %
OBVEZNICE 3,23 %
DENAR - DEPOZITI 92,78 %

Strategija: kratkoročno trgujemo tako z delnicami kot obveznicami.