Poklicno pokojninsko zavarovanjei

oklicno pokojninsko zavarovanje se izvaja od 1956 leta. Od 1996 leta se tovrstnih zavarovanj ne sklepa več, še vedno pa predstavljajo jedro SOP-ovih zavarovanj.

Način poklicnega pokojninskega zavarovanja

Po obliki je Poklicno pokojninsko zavarovanje kombinacija dokladnega pokojninskega sistema* in kapitalskega pokojninskega sistema**. Zavarovanje se izvaja na podlagi medgeneracijske solidarnosti kot dokladni sistem v skladu s pravili zavarovanja. Odmera pokojnine se naredi na podlagi »evidenčnega«  stanja police in plačanih premij, kar je kapitalski princip. Zavarovanje je na prehodu v kapitalski sistem zavarovanja, ki bo izvršen, ko bo država začela redno izvajati 232. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) in bodo obveznosti SOP-a v celoti pokrite s sredstvi (aktualna problematika).

Pravila poklicnega pokojninskega zavarovanja

Zavarovalne pogoje oziroma Pravila poklicnega pokojninskega zavarovanja in vse kar je povezano s pravicami članov, sprejema skupščina članov. Pravila se prilagaja glede na razmere in razpoložljiva sredstva. Pri tem je bistveno, da so vsi člani in generacije enakopravno obravnavani. Dosedanja politika SOP-a je bila, da dokler se problem ne reši, se Pravila bistveno ne spremenijo, niti se ne zvišujejo pokojnine ali prispevki. Pokojnine se redno izplačujejo.


*Dokladni pokojninski sistem
Dokladni sistem pomeni, da deluje na podlagi medgeneracijske solidarnosti, da aktivni člani plačujejo za upokojene člane in da se sredstva ne zbirajo. Višina pokojnine je odvisna od razmerja med številom aktivnih in upokojenih članov.

**Kapitalski pokojninski sistem
Kapitalski način zavarovanja pomeni, da aktivni član ne vplačuje sredstva za upokojene člane, temveč na svoj račun. Tako je njegova pokojnina odvisna od njegovih zbranih sredstev in pričakovane dobe. Pri kapitalskem sistemu ni pomembno koliko aktivnih članov pride na enega upokojenega člana, temveč koliko je član, ki se upokoji, zbral sredstev.