O SOP-u

SOP – Sklad obrtnikov in podjetnikov

SOP dd je vzajemna družba, ki izvaja prostovoljna pokojninska zavarovanja. Ustanovljen je bil leta 1956 in od takrat uspešno opravlja svoje poslanstvo. V več kot 50 letnem obstoju je SOP dokazal, da se je sposoben odzvati na nepredvidljive spremembe in najti najboljšo rešitev za svoje zavarovance, kar je za izvajanje pokojninskih zavarovanj nujno. To nam omogoča načelo vzajemnosti, po katerem se ločimo od konkurence in ki našim zavarovancem omogoča, da lahko sodelujejo v organih upravljanja SOP-a.

Načelo vzajemnosti

SOP je edini ponudnik prostovoljnih pokojninskih zavarovanj, ki je v 100 % lasti zavarovancev, zaradi česar tudi vsi učinki pripadajo zavarovancem. SOP je namreč organiziran kot vzajemna družba, ki deluje izključno v interesu ter v korist svojih zavarovancev in to je prednost, na kateri bomo gradili tudi v prihodnje. SOP v svojih vrstah združuje samostojne podjetnike, samozaposlene, njihove družinske člane in pri njih zaposlene delavce, ki SOP upravljajo preko skupščine v svoje dobro.

Premoženje razdeljeno na kritne sklade

Poslanstvo SOP-a je izvajanje prostovoljnih pokojninskih zavarovanj za obrtnike in podjetnike, tako da se ponudba SOP-ovih zavarovanj prilagaja in sledi potrebam današnjega časa. V skladu s tem SOP sklepa kapitalska pokojninska zavarovanja, kjer je višina pravic odvisna od zbranih sredstev vsakega zavarovanca. SOP posluje tako, da je premoženje ločeno na kritne sklade po zavarovalnih vrstah in ločeno na družbo, ki upravlja kritne sklade. To zavarovancu zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti.

Nadzor nad poslovanjem

Poslovanje SOP-a ureja posebno poglavje v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Za nadzor nad poslovanjem SOP-a je pristojen Minister za delo, družino in socialne zadeve. SOP je član Slovenskega zavarovalniškega združenja in podpisnik Zavarovalnega kodeksa.


Več informacij: